Barn- och utbildningsnämndens ärendeberedningstider 2023

I tabellen nedan visas de planerade tiderna för barn- och utbildningsnämndens nämndsammanträden och de förberedande beredningarna och utskicken.

 

Tjänstemanna-beredning

Presidie-
beredning


Utskick kallelse 
BUNAU
Arbets-
utskottet


FÖSAM Utskick kallelse 
BUN
Nämnd-
sammanträde

Torsdag

kl 8:00-10:00

Tisdag

kl 8:00-10:00

Torsdag

 

Tisdag

kl 8:30

Måndag

kl 14:00-16:00

Torsdag

 

Tisdag

kl 13:00

            17 jan
26 jan (kl.13-15) 31 jan 2 feb 7 feb 13 feb 16 feb 21 feb
23 feb (kl.13-15) 28 feb 2 mars 7 mars 13 mars 16 mar 21 mars
23 mars  27 mars (månd) 30 mars 4 april 12 april (onsd) 13 april 18 april
27 april  2 maj 5 maj 10 maj (onsd) 15 maj 17 maj 23 maj
25 maj  30 maj 2 juni 7 juni (onsd) 12 juni 15 juni 20 juni
17 aug 22 aug 24 aug 29 aug      
31 aug  4 sept (månd) 8 sept

14 sept (torsd)

  20 sept 25 sept (månd)
28 sept 3 okt 5 okt 10 okt   19 okt 24 okt
24 okt (tisd) 31 okt 2 nov 7 nov   16 nov 21 nov
23 nov 28 nov 29 nov 4 dec (månd)   14 dec 19 dec

Till varje ärende som ska behandlas av nämnden så ska ansvarig handläggare upprätta en tjänsteskrivelse som beskriver ärendet i Ciceron. Eventuellt underlag till ärendet ska också registeras i Ciceron. Tjänsteskrivelsen ska vara klar till tjänstemannaberedningen så att eventuella korrigeringar hinns med till presidieberedningen. Vid dessa beredningar behöver vanligtvis ansvarig handläggare inte närvara, men kan eventuellt kallas.

Tjänstemannaberedningen utgörs av: förvaltningschef, nämndsekreterare, administrativ chef

Presidieberedningen utgörs av: ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, nämndsekreterare, administrativ chef