Barn- och utbildningsnämndens ärendeberedningstider 2024

I tabellen nedan visas de planerade tiderna för barn- och utbildningsnämndens nämndsammanträden och de förberedande beredningarna och utskicken.

 

Tjänste-manna-beredning

Presidie-
beredning


Utskick kallelse 
BUNAU
Arbets-
utskottet


FÖSAM Utskick kallelse 
BUN
Nämnd-
sammanträde

Torsdag
kl 8:00-9:00

Tisdag
kl 8:00-10:00

Torsdag

 

Tis

kl 8:00 -12.00

Måndag

kl 14:00-16:00

Torsdag

 

Tis

kl 08.00-14.00

22 jan (mån) 30 jan 1 feb 6 feb 8 feb (tors) 15 feb 20 feb
22 feb 27 feb 29 feb 5 mars 11 mars 14 mars 19 mars
21 mars 26 mars 28 mars 2 april 8 april 11 april 16 april
25 april 30 april 3 maj (fre) 7 maj (kl.13-17) 13 maj 16 maj 21 maj
23 maj 28 maj 30 maj 4 juni 10 juni 13 juni 18 juni
6 aug (tis) 13 aug 15 aug 20 aug 26 aug   3-4 sept Kvalitetsdialoger
2 sept (mån) 9 sept (mån) 11 sept (ons) 16 sept (mån) 23 sep 26 sept 1 okt
10 okt 15 okt 17 okt 22 okt 4 nov 31 okt 5 nov
7 nov 12 nov 14 nov 21 nov (tors) 2 dec 28 nov 5 dec

 

Till varje ärende som ska behandlas av nämnden så ska ansvarig handläggare upprätta en tjänsteskrivelse som beskriver ärendet i Ciceron. Eventuellt underlag till ärendet ska också registeras i Ciceron. Tjänsteskrivelsen ska vara klar till tjänstemannaberedningen så att eventuella korrigeringar hinns med till presidieberedningen. Vid dessa beredningar behöver vanligtvis ansvarig handläggare inte närvara, men kan eventuellt kallas.

Tjänstemannaberedningen utgörs av: förvaltningschef, nämndsekreterare, administrativ chef

Presidieberedningen utgörs av: ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, nämndsekreterare, administrativ chef