Välkommen till Kultur & Fritids intranät!

På vår del av Inredan hittar du kontaktinformation till förvaltningens personal. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan/kultur-och-fritid

Nyheter Kultur & Fritid

  • Kraftsamling för att hjälpa barn och vårdnadshavare

    5 december 2023 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning, Kultur & Fritid, Socialförvaltningen

    Tibro kommun och Närhälsan har under hösten bildat en gemensam grupp, SAMBU-teamet, för att förbättra möjligheterna att ge stöd och förebygga problem där barn och unga är inblandade. En viktig uppgift för SAMBU-teamet är att informera vårdnadshavare om vad det finns för möjligheter att få hjälp och se till att de insatser som erbjuds samordnas.

Kalender för Kultur och fritid

Inga aktuella händelser