Dokument- och ärendehantering

Arkivering och gallring

Att minst en gång om året ägna några dagar åt arkivvård är väl använd tid. Ordning och reda gör mycket för tillgängligheten och arbetsmiljön. Här finns instruktioner och stöd i arbetet med arkivering och gallring.

Dokumenthanteringsplan

En dokumenthanteringsplan talar om hur olika typer av handlingar ska hanteras. Varje nämnd beslutar om en dokumenthanteringsplan för sitt verksamhetsområde.

Dokumentmallar

Anpassade Tibro-mallar finns för Word. Dessa ska du alltid använda när du skapar dokument.