Dokument- och ärendehantering

Arkivering och gallring

Att minst en gång om året ägna några dagar åt arkivvård är väl använd tid. Ordning och reda gör mycket för tillgängligheten och arbetsmiljön. Här finns instruktioner och stöd i arbetet med arkivering och gallring.

Dokumenthanteringsplan

En dokumenthanteringsplan talar om hur olika typer av handlingar ska hanteras. Varje nämnd beslutar om en dokumenthanteringsplan för sitt verksamhetsområde.

Dokumentmallar

Anpassade Tibro-mallar finns för Word. Dessa ska du alltid använda när du skapar dokument.

Intern kontroll

Intern kontroll handlar i grunden om kvalitetsarbete, ordning och reda och att säkerställa att det som ska göras blir gjort på rätt sätt. Det är ett arbetssätt för att kontrollera, åtgärda, dokumentera och följa upp risker i verksamheten på ett strukturerat sätt.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']