Tibro kommuns grafiska profil

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Trycksaker

Tibro kommuns kommunikation ska vara välplanerad, tillgänglig, lätt att förstå och ha en tydlig avsändare. Allt vårt informationsmaterial och våra kommunikationskanaler ska utformas enligt riktlinjerna i vår grafiska profil. Genom att göra det kommunicerar vi på ett enhetligt och professionellt sätt. Den grafiska manualen och PowerPointinstruktionen är båda uppdaterade 2022.

Tibro kommuns varumärke formas av vad vi säger, vad vi gör - och hur vi ser ut. Den grafiska profilen ska vara en spegling av vår gemensamma värdegrund som sammanfattas i kärnvärdena omtanke, tillit, samverkan och handlingskraft. Med hjälp av vår grafiska profil förstärker vi bilden av vad Tibro kommun står för.

Grafisk profil ger tydlig avsändare

Syftet med att ha en genomtänkt grafisk profil är att vår kommunikation ska vara enhetlig, tydlig och professionell. Genom att vara en tydlig avsändare som kommun:

  • Skapar vi trygghet bland kommuninvånare, företag och föreningar. Att veta vem som är avsändare känns alltid tryggare på samma sätt som det känns tryggare att möta någon som man känner igen och känner till.
  • Skapar vi en positiv känsla kring vår kommunikation och får lättare att nå ut med våra budskap. Känner man till den som kommunicerar är det lättare att till sig vad den säger.

Viktigt att följa den grafiska profilen

När du kommunicerar i tjänsten ska du alltid följa den grafiska profilen. 

  • Tibrologotypen, ett färgat rubrikblock med någon av kommunens profilfärger och någon av våra å-formationer ska alltid finnas med i kommunens informationsmaterial och annonser. Du hittar detaljerad information om detta i den grafiska profilen.
  • Typsnittet Akagi Pro ska användas i både rubriker och brödtext i trycksaker och annonser och typsnittet Arial används i brev- och dokumentmallar samt powerpoint-presentationer.

Grafiska mallar och manualer

För att underlätta ditt arbete finns följande grafiska mallar och användarmanualer. Den grafiska manualen är reviderad 2022-10-05, PowerPointmanualen är daterad 2022-09-08.

  • Grafisk manual (2022-10-05)
  • Instruktion - brev- och dokumentmallar i word
  • PowerPoint-manual (2022-09-08). Nås direkt i PowerPoint.
  • Tibropresentation - powerpoint (stor fil hämtas direkt från vår gemensamma server, T:\Tibro\Grafisk Profil)
  • Mallar för informationsblad, affischer och broschyrer i programmen powerpoint och Adobe InDesign. (hämtas direkt från vår gemensamma server, se info här nedan)

Här hittar du mallar och manualer

Samtliga mallar och manualer samt logotyper, kommunvapen och å-formationerna finns tillgängliga i mappen "Grafisk profil" i Tibromappen på vår gemensamma server, T:/Tibro/Grafisk profil.

Brev- och dokumentmallarna finns tillgängliga i Word och i Ciceron. När du öppnar Word väljer du mallen "Tomt dokument". När du har fått upp det tomma dokumentet, når du alla Tibromallar genom att klicka på T-symbolen överst till vänster.

Detsamma gäller typsnittet Akagi Pro. Om inte, kontakta IT-support.

Har du frågor gällande användning av mallar och/eller logotyper, utformning av informationsmaterial med mera, kontakta kommunens kommunikatör.