Tibro kommuns grafiska profil

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommuns kommunikation ska vara välplanerad, tillgänglig, lätt att förstå och ha en tydlig avsändare. Allt vårt informationsmaterial och våra kommunikationskanaler ska utformas enligt riktlinjerna i vår grafiska profil. Genom att göra det kommunicerar vi på ett enhetligt och professionellt sätt.

Tibro kommuns varumärke formas av vad vi säger, vad vi gör - och hur vi ser ut. Den grafiska profilen ska vara en spegling av vår gemensamma värdegrund som sammanfattas i kärnvärdena omtanke, tillit, samverkan och handlingskraft. Med hjälp av vår grafiska profil förstärker vi bilden av vad Tibro kommun står för.

Grafisk profil ger tydlig avsändare

Syftet med att ha en genomtänkt grafisk profil är att vår kommunikation ska vara enhetlig, tydlig och professionell. Genom att vara en tydlig avsändare som kommun:

  • Skapar vi trygghet bland kommuninvånare, företag och föreningar. Att veta vem som är avsändare känns alltid tryggare på samma sätt som det känns tryggare att möta någon som man känner igen och känner till.
  • Skapar vi en positiv känsla kring vår kommunikation och får lättare att nå ut med våra budskap. Känner man till den som kommunicerar är det lättare att till sig vad den säger.

Den grafiska profilen består av:

  • Tibrologotypen, som finns i två varianter. 

  • T-symbolen, som vanligen placeras i anslutning till huvudrubriken i annonser, trycksaker och utställningsmaterial och i sidtoppen i brev- och dokumentmallar o dyl.

  • Tibros kommunvapen, som alltid ska finnas med i kommunens informationsmaterial och annonser. Den rödgula varianten av kommunvapnet, med texten Tibro kommun under, används endast på skyltar på kommunala fastigheter, på flaggor och i mer officiella representationsmaterial som standar, pins m m.

 

  • Typsnittet Akagi Pro, som ska användas i både rubriker och brödtext i trycksaker och annonser och typsnittet Arial som används i brev- och dokumentmallar samt powerpoint-presentationer.

  • Tibros färger - Tibro Sky blue, Tibro Khaki, Tibro Orange, Tibro Lime, Tibro Olive, Tibro Tomato och Tibro Saddlebrown . Minst en av dessa färger ska alltid finnas med i trycksaker, i digitala informationskanaler och annonser som är i färg.

  • Symbolen för ån Tidan, som kan användas på ett dynamiskt och kreativt sätt.

 

Alla kommunens verksamheter ska följa den grafiska profilen. För att underlätta detta arbete finns följande grafiska mallar och användarmanualer:

Här hittar du mallar och manualer

Samtliga mallar och manualer samt logotyper, kommunvapen och å-formationerna finns tillgängliga i mappen "Grafisk profil" i Tibromappen på vår gemensamma server, T:/Tibro/Grafisk profil.

Brev- och dokumentmallarna finns tillgängliga i Word och i Ciceron. När du öppnar Word väljer du mallen "Tomt dokument". När du har fått upp det tomma dokumentet, når du alla Tibromallar genom att klicka på T-symbolen överst till vänster.

Detsamma gäller typsnittet Akagi Pro. Om inte, kontakta IT-support.

Har du frågor gällande användning av mallar och/eller logotyper, utformning av informationsmaterial med mera, kontakta kommunens kommunikatör, som du når via kontaktpilen överst till höger på den här sidan.