Senior Alert

Kontakter

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg där syftet är att förbättra det förebyggande arbetet. I registret görs riskbedömningar och åtgärder som vidtas registreras för att förbättra vården och omhändertagandet samt öka säkerheten.

Om Senior Alert

Riktlinje för vårdpreventivt arbete med stöd av Senior alert

Rutin för genomförande av Senior alert

Riktlinje för kvalitetsregister Senior alert

Gemensam rutin för Senior alert

Senior alerts hemsida

Senior alert - ett bra liv varje dag

Information för vårdtagare och anhöriga - om medverkan i Senior alert

Patient information munhälsa

 

Registrering

_________________________________________________________________

Manualer för att använda Senior alert

Rutin längdmätning

Rutin statistik rapporter Senior alert

 

Blanketter

___________________________________________________________________

Riskbedömning med Mod. Norton, MNA och DFRI

Riskbedömning med RAPS, MNA och DFRI

Planerade och pågående förebyggande åtgärder

Bakomliggande orsaker

Riskbedömning munhälsa ROAG

 

Vägledning

____________________________________________________________________

Ordlista riskbedömning

Vägledning ROAG

Vägledning förebyggande åtgärder Trycksår

Vägledning förebyggande åtgärder Nutrition

Vägledning förebyggande åtgärder Fall

Vägledning förebyggande åtgärder Munhälsa

 

Trycksår

___________________________________________________________________

Klassifikation av trycksår - Utbildning i puclas

 

 

Enhetschefen gör en bedömning vilka som ska ha tillgång till att registrera riskbedömningarna i Senior alert, dessa lägger enhetschefen upp som användare. För att kunna registrera i Senior så krävs ett SITHS kort.