Posthantering

Ansvarig för posthanteringen i kommunen är IT- och kommunikationsenheten.

PostNord

Inkommande post adresserad till Tibro kommun anländer till kommunhuset vardagar kl 8.30-9. Posten levereras genom PostNord. Kontorsvaktmästaren sorterar posten i lokalen för postsortering fram till kl 9.30.

Budbilsrunda

Tisdagar och torsdagar åker kontorsvaktmästaren en budbilsrunda till kultur- och fritidskontoret, Nyboskolan, Baggeboskolan och Häggetorpsskolan, en runda som infördes 1 november 2019. Tidigare utgjordes rundan av fler adresser, men en stadigt minskande postvolym, tomma utkorgar och krympande resurser kortade budbilsrundan. Önskas hämtning av utgående post, som ska frankeras i postsorteringen, från andra adresser kontaktas kontorsvaktmästaren vid varje tillfälle.

Sommartid är budbilsrundan stängd, som regel sker detta från och med veckan efter midsommarhelgen och fem veckor framåt, alltså totalt sex veckor.

Kontorsvaktmästaren

Kontorsvaktmästaren är i tjänst kl 8-12 och nås på 182 63.

Kontakta kontorsvaktmästaren om rekommenderade brev, om kommande volymmässigt stora utskick, om behov av hämtning av utgående post från andra adresser än de fyra som ingår i budbilsrundan.

Akut utgående post efter kl 11.30

Eftersom posthantering sker förmiddagar så kan det inträffa att akut post måste skickas under eftermiddagen för leverans dagen efter. Egen frankering och leverans via närmaste postlåda, t.ex. utanför entrén till ICA Supermarket, är ett alternativ. Ett annat alternativ är receptionen, 181 01.

Utgående post efter kl 11.30

Post, som kan postas nästkommande vardag, kan lämnas i portsorteringslokalen.

Dag för röd dag

Dag före röd dag sker ingen posthantering av utgående post. PostNords hämtning av utgående post är inställda dessa dagar. Verksamhet som önskar posthantering inkl frankering även dag före röd dag kontaktar receptionen för dialog. Budbilsrundan är inställd dag före röd dag.

Paket

Tibro kommun har avtal med DHL om paketleverans. Har du paket som behöver skickas? Kontakta receptionen för dialog hur detta kan utföras på smidigaste sätt.

Paketleveranser via Schenker och andra speditörer sker oftast till lastbryggan vid Restaurang Karlavagnen. Tibrobyggen brukar leverera försändelserna till receptionen där sedan receptionen eller kontorsvaktmästaren kontaktar berörd verksamhet för hämtning.