Uppdragsbeskrivning för anställda

Uppdragsbeskrivningar för socialförvaltningens befattningar

Uppdragsbeskrivning MAS

Uppdragsbeskrivning SAS

Uppdragsbeskrivning Verksamhetschef

Uppdragsbeskrivning Enhetschef

Uppdragsbeskrivning Kvalitetsutvecklare

Uppdragsbeskrivning Samordnare

Uppdragsbeskrivning Behandlingsansvarig

Uppdragsbeskrivning Myndighetshandläggare

Uppdragsbeskrivning Förvaltningssekreterare

Uppdragsbeskrivning Utredningssekreterare

Uppdragsbeskrivning Stödpedagog

Uppdragsbeskrivning Stödassistent

Uppdragsbeskrivning Familjebehandlare