Välkommen till Samhällsbyggnads intranät!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Bro i vinterskrud.

På Samhällsbyggnads del av Inredan hittar du nyheter och annan information som rör förvaltningen. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://tibro.se/inredan/samhallsbyggnad.

Nyheter

 • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Eriksson och samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson.

  Arbetet med att se över kommunens ekonomi fortsätter

  25 juni 2024 | Kommunnyheter, Samhällsbyggnad

  Tidigare i juni beslutade kommunfullmäktige om Tibro kommuns budget för de kommande tre åren. Nu börjar det viktiga arbetet i nämnder och förvaltningar med att anpassa verksamheterna till budgeten. Som ett led i det arbetet gav samhällsbyggnadsnämnden igår samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar utreda möjliga besparingsåtgärder.

 • Arbete i samhällsbyggnadsförvaltningens förråd.

  Uppskattad teknisk service i Tibro

  6 december 2019 | Kommunnyheter, Samhällsbyggnad

  Tibro kommun bedöms ha den femte bästa tekniska servicen i landet. Kommunen får nämligen återigen en framskjuten placering i SKR:s, Sveriges Kommuners och Regioners nöjdhetsundersökning Kritik på teknik.