Löneenheten

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Lönenenheten tillämpar ett teambaserat arbetssätt för att på bästa sätt kunna stötta och hjälpa dig i dina ärenden. Ambitionen är att kunna ge en effektiv service med hög kvalitet på tjänsterna tillhandahålls.

För att komma i kontakt med löneenheten, vänligen maila eller ring Servicedesk Lön.
Telefon: 0500 - 49 85 00.
E-post: servicedesklon@skovde.se