Om HR-avdelningen

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Kontakter

Tibro kommuns HR-enhet är ett verksamhetsnära stöd i personalfrågor till kommunens chefer. Varje förvaltning har en HR-konsult som stöttar chefer inom personalområdet. Enheten finns centralt samlad på Kommunledningskontoret underställda HR-chef.

HR-enheten arbetar med följande områden

 • Råd och stöd till chefer inom HR-området
 • Anställningsvillkor (tolkning av lagar och avtal)
 • Stöd i rekrytering och kompetensförsörjning
 • Lönebildning (lönerevision, lönekartläggning)
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Rehabilitering
 • Friskvård och hälsa
 • Jämställdhet och mångfald
 • Ledarutveckling
 • Förhandling, samverkan och information
 • Statistik och rapporteringar inom HR-området

Förvaltningarnas respektive HR-konsult

Barn- och utbildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunledningskontoret