Exempel och rekommendationer

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Den mänskliga faktorn är enligt Integritetsskyddsmyndigheten den vanligaste orsaken bakom personuppgiftsincidenter. Det vill säga att någon i verksamheten begår ett misstag vid hantering av personuppgifter.

Exempel på personuppgiftsincidenter:

  • E-post som innehåller personuppgifter hamnar oavsiktligt hos fel mottagare.
  • Behörigheter till it-system har tilldelats felaktigt eller för generellt.
  • Personuppgifter finns tillgängliga på en gemensam lagringsyta utan behörighetsstyrning.
  • Information innehållande personuppgifter skrivs ut på fel skrivare, eller glöms kvar i skrivare, och kan därigenom ses av obehöriga.
  • Tjänstetelefon/-dator etc glöms eller blir stulen.

Rekommendationer:

  • Kontrollera alltid att mottagarens adress är korrekt angiven, vid e-post och brevutskick.
  • Använda inte e-post vid utskick av känsliga eller integritetskänsliga uppgifter, eller använd e-post som är skyddad med kryptering.
  • Överväg att använda funktionen dold kopia vid e-post som ska till flera mottagare.
  • Undvik att lagra personuppgifter på flyttbara media (ex usb-minnen) som är särskilt sårbara för stöld eller förlust.
  • Se över och skapa rutiner för att säkerställa att behörigheter tilldelas korrekt, och följs upp.