Arbetsplatsråd för kommunhuset

Arbetsplatsrådet är tillsatt med uppgiften att hantera gemensamma frågor som rör kommunkontorets lokaler.

Rådet är tillsatt av kommunledningskontorets ledningsgrupp och består av representanter från förvaltningarna i kommunhuset (KLK, SHB, BUN och SOC). Kanslichefen sammankallar rådet.

Syftet är ett forum för frågor som rör arbetsmiljön i de lokaler i kommunhuset som är gemensamma för förvaltningarna.

Har du en fråga som du tycker ska tas upp i rådet? Ta kontakt med din förvaltnings representant.

SHB              Malak Malak
BUN              Helena Larsson
SOC              Anna Johansson
KLK               Liselott Ekman, Annika Åhberg