FÖSAM - facklig samverkan

Tibro kommun har tecknat ett lokalt samverkansavtal, FAS 05. Det innebär att det ständigt ska vara en dialog mellan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare.

Förvaltningssamverkan (FÖSAM)

Sker vanligtvis en måndag i månaden mellan kl 14.00-16.00 i sammanträdesrummet Svarvaren, Kommunhuset. 

Hösten 

  • 20 september
  • 16 oktober
  • 13 november
  • 11 december