Så hanteras Freja eID

Instruktionsfilm som visar hur du för över ditt Freja eID från din privata mobil till en arbetsmobil i början av ditt arbetspass.