Hälso- och sjukvård

Avvikelsehantering

Rutiner och blanketter för avvikelsehantering.

Blanketter

Blanketter inom HSL.

Delegering

För att upprätthålla patientsäkerheten ska delegering av arbetsuppgifter ske från ssk/dsk till omvårdnadspersonal. Här hittar du mer information.

Dokumentation

Här hittar du ICF och KVÅ manual.

Egenvård

Föreskrifter och samverkansrutiner kring egenvård.

Rutiner och riktlinjer HSV

Här hittar du riktlinjer, rutiner och stödmaterial så som checklistor som gäller inom hemsjukvården.

Hygien och smittskydd

Rutiner, föreskrifter och webbutbildning om Hygien och smittskydd.

Läkarmedverkan

Här hittar du information om läkarmedverkan.

Läkemedelshantering

Riktlinjer, blanketter och anvisningar om läkemedelshantering

Läkemedelsnära produkter

Länkar till vårdhandboken om läkemedelsnära produkter

Länkar

Länkar inom Hälso- och sjukvård

Patientsäkerhet

Här hittar du riktlinjer, rutiner och annat som hör till patientsäkerhetsarbetet.

Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse ska alla vårdgivare upprätta senast 1 mars varje år.

Signeringslistor

Här nedan finner du signeringslistor uppdelade i AT, SG och SSK.

Skyddsutrustning och fallprevention

Rutiner och riktlinjer kring skyddsutrustning och fallprevention.

Vaccination

Här finner du blanketter, rutiner och länkar för vaccination inom kommunens hälso- och sjukvård.

Vårdplanering och samverkan

Här hittar du dokument, rutiner och länkar till allt inom vårdplanering och samverkan.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']