Systematiskt kvalitetsarbete

Här hittar du information om socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Socialförvaltningen är en komplex verksamhet och med hjälp av ledningssystemet ska socialförvaltningen:

Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystemet säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt vid rätt tillfälle och säkerställer ordning och reda så att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas. Med hjälp av ledningssystemet kan vi få en ökad förståelse för socialtjänstens uppdrag då detta tydliggörs i våra processer. Vi tydliggör VEM gör VAD och HUR.

För mer information om de olika delarna i ledningssystemet klicka på den aktuella rubriklänken, så når du en sida med mer utförlig information.'

Systematiskt förbättringsarbete

Hur följer vi upp socialförvaltningens arbete och hur arbetar vi med avvikelser?

Dokumentation

Hur redovisas socialförvaltningens kvalitetsarbete?