Socialförvaltningen

Organisation och verksamhet

Här finner du information om socialförvaltningens organisation, verksamhetsplaner, arbetsmiljö och personal.

Digitala utbildningar - Skaraborgs kommunalförbund

Här hittar du digitala utbildningar hos Skaraborgs kommunalförbund. För dig som arbetar inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning.

Rutiner och riktlinjer

Här hittar du rutiner och riktlinjer som gäller hela socialförvaltningen.

Verksamhetssystem

Manualer och lathundar för socialförvaltningens verksamhetssystem som ex. Lifecare, Treserva, Senior alert, SAMSA mm.

Brandskydd

Här finns information kring socialförvaltningens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Krisberedskap

Information om socialförvaltningens krisberedskap.

Coronavirus - Covid-19

Här hittar du som medarbetare inom socialförvaltningen den information om Covid-19 som du behöver i ditt dagliga arbete.

Personal

Här kan du läsa information om Facklig samverkan, Friskvård och hälsa samt information till nyanställda medarbetare.

Informationssäkerhet

Information är värdefull på olika sätt. För att allt ska fungera som det ska behöver vi kunna skydda informationen från obehöriga men även att kunna se till att rätt användare har rätt information vid rätt tidpunkt. Detta kallas för informationssäkerhet.

Arbetsmiljö

Här hittar du förvaltningens egen arbetsmiljöenkät, chefens sammanställning av enkätresultat samt förvaltningens egna riktlinje för handledning.

Hälso- och sjukvård

Rutiner, riktlinjer, blanketter och signeringslistor inom hälso- och sjukvård.

Utbildningar

Här kan du ta del av de interaktiva utbildningar som finns inom socialförvaltningen.

Delegationsbeslut

Här anmäler du ditt delegationsbeslut.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']