IT- och kommunikationsenheten

IT- och kommunikationsenheten har genomgått flera förändringar de senaste åren. 2008 skedde en sammanslagning av kommunens två IT-avdelningar. 2015 bytte enhetens fem IT-tekniker arbetsgivare, fyra flyttade till Skövde, en tog anställning inom BoU. Sedan 2018 är benämningen IT- och kommunikationsenheten.

Enheten omfattar

  • Peter Legendi (enhetschef)
  • Tina Froh, kommunikationsstrateg
  • Sofia Thorsell, kommunvägledare
  • Jenny Åstemo, kommunvägledare
  • Stefan Lennartsson, assistent
  • Per Magnusson, kontorsvaktmästare
  • Liselotte Ekman, kontorsvaktmästare

Timanställda: Ingrid Larsson, Britt Björk

Peter ingår i KLK:s ledningsgrupp.

Digitaliseringsrådet diskuterar övergripande IT-frågor och ofta medverkar även företrädare från Skövde. Peter leder IT-teamet, som är samarbetsarenan mellan Tibro och Skövde kommuns IT-avdelning.

Peter leder kommunikationsgruppen, som diskuterar våra gemensamma kommunikationsfrågor som t.ex. hemsidan, Inredan, trycksaker, sociala medier, grafisk profil. 

Receptionen, som den ser ut idag, såg dagens ljus 2016. Receptionen och Svarvaren blev resultatet när den före detta växeln byggdes om. Några uppgifter förutom att ta emot besökare vid disken är utfärdande av parkeringstillstånd, hittegodshantering, resebeställningar, administration för ekonomienhetens räkning och chatten.

Enhetens ansvarsområden är IT, kommunikation, telefoni, reception och kontorsvaktmästeri.