IT- och kommunikationsenheten

IT- och kommunikationsenheten har genomgått flera förändringar de senaste åren. 2008 skedde en sammanslagning av kommunens två IT-avdelningar. 2015 bytte enhetens fem IT-tekniker arbetsgivare. Sedan 2018 är benämningen IT- och kommunikationsenheten.

Enheten omfattar

  • Peter Legendi, enhetschef, kommunikatör
  • Tina Froh, kommunikationsstrateg, kommunikatör
  • Ingela Ahlin, kommunvägledare
  • Liselotte Ekman, kontorsvaktmästare
  • Stefan Lennartsson, assistent
  • Britt Björk, timanställd
  • Marina Karlsson, timanställd
  • Åsa och Margareta kompletterar från Manpower

Receptionen, som den ser ut idag, såg dagens ljus 2016. Receptionen och Svarvaren blev resultatet när den före detta växeln byggdes om. Några uppgifter förutom att ta emot besökare vid disken är utfärdande av parkeringstillstånd, hittegodshantering, resebeställningar, administration av passerkort.

Enhetens ansvarsområden är kommunikation, övergripande IT och telefoni, reception och kontorsvaktmästeri.