IT- och kommunikationsenheten

IT- och kommunikationsenheten har genomgått flera förändringar de senaste åren. 2008 skedde en sammanslagning av kommunens två IT-avdelningar. 2015 bytte enhetens fem IT-tekniker arbetsgivare, fyra flyttade till Skövde, en tog anställning inom BoU. Sedan 2018 är benämningen IT- och kommunikationsenheten.

Enheten omfattar

  • Peter Legendi, enhetschef, kommunikatör
  • Tina Froh, kommunikationsstrateg, kommunikatör
  • Sofia Thorsell, kommunvägledare
  • Ingela Ahlin, kommunvägledare
  • Liselotte Ekman, kontorsvaktmästare
  • Stefan Lennartsson, assistent
  • Britt Björk, timanställd
  • Marina Karlsson, timanställd

Peter ingår i KLK:s ledningsgrupp och kommunledningsgruppen. 

Peter leder IT-teamet, som är samarbetsarenan mellan Tibro och Skövde kommuns IT-avdelning.

Peter leder kommunikationsgruppen, som diskuterar våra gemensamma kommunikationsfrågor som t.ex. hemsidan, Inredan, trycksaker, sociala medier, grafisk profil. 

Receptionen, som den ser ut idag, såg dagens ljus 2016. Receptionen och Svarvaren blev resultatet när den före detta växeln byggdes om. Några uppgifter förutom att ta emot besökare vid disken är utfärdande av parkeringstillstånd, hittegodshantering, resebeställningar, administration för ekonomienhetens räkning och chatten.

Enhetens ansvarsområden är IT, kommunikation, telefoni, reception och kontorsvaktmästeri.