Så fungerar IT-debiteringarna

Skövde kommun debiterar Tibro kommun för vår del i datanätet, vi debiteras bl.a. för datorer och surfplattor, men även för våra användare.

Tibro kommun avropar tjänster från Skövde kommuns IT- och verksamhetsutvecklings tjänstekatalog, som är uppdelade i olika områden.

  • Användar- och arbetsplatstjänster
  • Systemdriftstjänster
  • Infra- och kommunikationstjänster
  • Telefonitjänster (gemensamma med Hjo, Karlsborg och Skövde)

Fram t.o.m. april 2018 debiterades Tibro tertialvis i efterskott för avropade tjänster, praktisk innebär detta att fakturering sker en månad innan tertialslut.

Tjänsterna administreras i Skövdes verksamhetssystem Clearpulse, och det är informationen i Clearpulse som ligger till grund för debitering. Informationen i Clearpulse kan vara både automatiserad som t ex integrationer med system för användare och datorer, och manuellt registrerad i samband med beställning avbeställning av tjänster ur vår tjänstekatalog.

Innehåll avropade tjänster

Användartjänst:  Support (ärenden servicedesk), användarkonto (systemdrift) - MIM och AD, samarbete (systemdrift) - Epost, kalender och Skype, support (systemdrift) - ärendehantering, självservice, personlig lagring inkl backup.

Arbetsplatstjänst: support (ärenden servidesk, it-akut), e-klient obj 2,3,4, hantering arbetsplats och mjukvaror (systemdrift SCCM, RDS mm), utskrift (systemdrift printserver, ej utskrift som tjänst), extern åtkomst (systemdrift DA), IP-port (system, nätverk exkl fastighetsnät).

Tibro Mobil enhet (iPad's inom skolan): support, devicelicens Airwatch, systemdrift och hantering central miljö.

Korrekt kodsträng nödvändig vid beställning

Vid köp av ny dator anges rätt kod vid beställning och datorn läggs in i Clearpulse vid leverans. Beställningar som inte anges med korrekt kodsträng avbryts.

Vid utbyte av dator läggs den nya datorn in i Clearpulse vid leverans och den gamla tas samtidigt bort ur systemet. Det är Skövde kommun som hanterar den gamla datorn, all information rensas på ett säkert sätt. Om verksamheten väljer att behålla den gamla datorn sker en debitering för båda. Det finns inget utrymme för förhandling här, gamla datorer som blir kvar debiteras, oavsett om de används eller inte.

Systemdrift, infra och kommunikationstjänster avropas från en tjänstekatalog. Det innebär att när en tjänst (som t ex. drift av ett verksamhetssystem eller en trådlös accesspunkt) beställs/avbeställs/ändras registreras detta i Clearpulse.

I samband med fakturering görs en avstämning och aktuell status i Clearpulse ligger till grund för debitering.

Beställningar

Alla beställningar och avbeställningar görs av behöriga beställare i Tibro via Serviceportalen. För att nå Serviceportalen skriver du support i webbläsaren.

Rapporter

På Skövdes intranät under ”Webbprogram och genvägar” finns ”IT tjänster sammanställning” där du kan se avropade tjänster. Det är fritt fram att titta! http://srv-clp-apps01.kommun.skovde.se/Account/Login

Användarnamn: tibroit
Lösenord: tibroit

Prissättning

Här visas de vanligaste tjänsterna med priser. Priserna nedan är per år.

  • Användartjänst Tibro - personal 700 kr
  • Arbetsplatstjänsttjänst Tibro - personal 1820                                                                                             
  • Användartjänst Tibro - elev basic 36
  • Användartjänst Tibro - elev 66
  • Arbetsplatstjänst Tibro - elev 1173
  • EMM tjänst Ipad 314

Det finns också priser för drift av system, priserna ligger i spannet 9900-60500 kr/år. Trådlöst nätverk inkl. accespunkt kostar 2400 kr/år.