Kvalitets- och förbättringsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Här hittar du information om socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Avvikelser , synpunkter och klagomål

Information, rutiner och riktlinjer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Här hittar du socialförvaltningens årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Lex Sarah

Här hittar du riktlinje, rutin och rapporteringsformulär för Lex Sarah.

Lex Maria

Här hittar du riktlinje och rutin för Lex Maria

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']