Rutiner och regler

Här finns gemensamma rutiner, regler och riktlinjer för Barn & Utbildning och inom Tibro kommun.

Dokument, bild och kommunikationshantering

 Frivilliga skolformer

Förskola

Förskoleklass, grundskola, fritidshem

Godkännande och tillsyn av fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

VFU

Krishantering