Rutiner, regler och riktlinjer

Rutiner, regler och riktlinjer för Barn & Utbildning samt gemensamma för Tibro kommun.

Dokument, bild och kommunikationshantering

 Frivilliga skolformer

Förskola

Förskoleklass, grundskola, fritidshem

Introduktionsprogrammet ( IM )

Godkännande och tillsyn av fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Kommunernas aktivitetsansvar - KAA

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Krishantering