Rutiner, regler och riktlinjer

Rutiner, regler och riktlinjer för Barn & Utbildning samt gemensamma för Tibro kommun.

Klagomålshantering

Dokument, bild och kommunikationshantering

Förskola

Förskoleklass, grundskola, fritidshem

Modersmålsundervisning, studiehandledning samt samordning för nyanlända

Överlämningsorganisation

Introduktionsprogrammet (IM)

Godkännande och tillsyn av fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Kommunernas aktivitetsansvar - KAA

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Krishantering