Rutiner, regler och riktlinjer

Rutiner, regler och riktlinjer för Barn & Utbildning samt gemensamma för Tibro kommun.

Klagomålshantering

Dokument, bild och kommunikationshantering

Förskola

Förskoleklass, grundskola, fritidshem

Överlämningsorganisation

Introduktionsprogrammet (IM)

Godkännande och tillsyn av fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Kommunernas aktivitetsansvar - KAA

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Krishantering