IT-support

IT-supporten når du genom att ringa kortnumret 8501 (0500-49 85 01). Du kan även felanmäla genom Serviceportalen.

Kontakta Servicedesk IT när du har frågor eller problem gällande kommunens IT- och telefoni samt vid beställning av tjänster. För att du ska få hjälp med dina ärenden på ett bra och effektivt sätt, registrera (både felanmälan och frågor) och följ ditt ärende via Serviceportalen.

Telefontider helgfria vardagar:
Måndag-fredag 8-12, 12.30-16
Dag före helgdag, afton och klämdag 8-15
Vecka 25-33 och mellan jul och nyår 8-12, 13-16

IT-akuten

Supporttekniker bokas sedan april 2020. Bokad tekniker utför som regel sinan uppgifter i Tibro tisdag eftermiddag och torsdag förmiddag. Du kan besöka IT-akuten i Skövde Stadshus och då är öppettiderna samma som Servicedesk IT.

Serviceportalen

En bra väg till supporten är nya Serviceportalen (lanserad 23 okt 2023), där du kan lägga beställningar av olika tjänster och produkter. Datorer och telefoner med tillbehör beställs i Proceedo. Behörig beställare i Proceedo blir den som genomgått utbildning i Proceedo. Kontakta ekonomisupporten om du vill veta mer om vad som krävs för att bli behörig IT-beställare i Proceedo.

När du ringer helpdesk eller får besök av supporttekniker löses oftast enklare ärenden direkt. För mer avancerade ärenden kan din dator behöva lämnas in. Tekniker bestämmer då en tid med dig när din dator är klar för avhämtning. Du får ett ärende som mejlas till dig, ärendet är arbetsordern och en bekräftelse för dig på de åtgärder som utförs på din dator.

Skövde kommuns IT-support hjälper dig med:

  • Ominstallation
  • Lösenordsåterställning
  • Problem med program
  • Installation av nya program
  • Inkoppling av dator i kommunhus
  • Felanmälan vid hårdvarufel
  • Skapar ärende vid lång tidsåtgång och djupare felsökning
  • Mobiltelefoner och iPads

IT-supporten hjälper dig även med uppdatering av operativsystem och felanmälan vid hårdvarufel.

Lånedator

Skövde IT har ett begränsat antal lånedatorer för dig som har din dator inne för reparation. Barn och utbildning har också lånedatorer för sina verksamheter, som kan kontakta förvaltningens IT-samordnare.

Mobiltelefonen och surfplattan

Tillsammans med dig aktiveras funktioner på mobiltelefonen eller surfplattan så att du kan läsa jobbets e-post. Genom IT-supporten kan du få en förevisning om hur du själv kopierar dina kontakter från gamla adressböcker.

Skrivare

Problem med utskriftssystemet Safecom är en fråga för IT-supporten, men däremot inte krångel med själva skrivaren eftersom det i många fall finns serviceavtal på skrivaren och då kontaktar du leverantören själv, ofta brukar det framgå på skrivaren.

Många äldre skrivare saknar supportavtal. Du kontaktar då Ricoh IT-Partner Väst i Skövde, där får du hjälp. Ricoh fakturerar dig för sina insatser.

Ricoh IT-Partner Väst 0500-495990. kundservice@ricohitp.se. Verksamheten finns på Gustav Adolfsgata 57, SKÖVDE.

Om skrivaren är gammal bör du överväga en ny och då med serviceavtal.

Teknik i möteslokaler

Krångar mötesrumsreknikniken ringer du IT-supporten! Kommunen har avtal med Nodlo, men det är en kontakt som går via IT-supporten. Är du mötesledare och osäker på utrustningen blir du din egen support genom att du besöker lokalen i god tid i förväg. Söker du support "en minut i tolv" finns ingen hjälp att få.

Verksamhetssystem

Får du problem med verksamhetssystemet är bästa starten en kontakt med systemansvarig, som finns i verksamheten. Enda undantaget är personalsystemen Medvind och HR-portalen där support ges via IT-supporten.