Om ekonomienheten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommuns ekonomienhet är ett verksamhetsnära stöd i ekonomi-, upphandlings- och inköpsfrågor till kommunens medarbetare. Enheten finns centralt samlad på kommunledningskontoret under ledning av kommunens ekonomichef.

Ekonomienheten arbetar med följande områden:

Ekonomistyrning

 • Budget
 • Uppföljningar (prognoser)
 • Bokslut
 • Stöd till budgetansvariga
 • Beslutsunderlag till politiska organ
 • Finansfrågor

Upphandlingar och inköp

 • Upphandlingar och inköp
 • Avtal
 • Beställningar och avrop 
 • E-handel

Ekonomiadministration

 • Leverantörsfakturor
 • Kundfakturor och kravverksamhet
 • In- och utbetalningar
 • Anläggningsregister