Massutskick

Massutskick via e-post ska undvikas. Men ibland är det försvarbart. För att undvika exponera e-postadresser (personuppgifter) i onödan kan dessa skrivas i fältet för Hemligt. Genom att skriva in e-postadresserna i detta fält blir de inte synliga för mottagaren.

Ett knep som används ofta är att ange sig själv som adressat och de riktiga mottagarna som hemliga.

Ett skäl till varför mottagare bör hållas osynliga för övriga är att undvika onödiga svarsmeddelanden om någon av misstag svarar alla.