Systematiskt brandskyddsarbete

I lagen om skydd mot olyckor står att ägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att ha ett skäligt brandskydd. För att uppnå ett skäligt brandskydd ska ett systematiskt brandskyddsarbete, så kallat SBA, bedrivas.

Det systematiska brandskyddsarbetet innebär arbete med både byggnadstekniska och organisatoriska delar av verksamhetens brandskydd. Dessa åtgärder är viktiga att arbeta med både för att förhindra att en brand uppstår och för att minska konsekvenserna om så sker.


Brandskyddsutbildning

I det systematiska brandskyddsarbetet är utbildning en viktig del. Utbildningen på den här sidan är framtagen av Räddningstjänsten Skaraborg. Utbildningen kan genomföras enskilt eller gemensamt i grupp. Information om RÖS-utbildningen. Här finns också en länk till instruktioner för hur du går vidare för att genomföra brandskyddsutbildningen.