Avvikelser , synpunkter och klagomål

Rutin för avvikelsehantering

Här hittar du gällande rutin för avvikelsehantering.

Definition av avvikelse

Här kan du läsa om vad som menas med en avvikelse.

Utbildning och handböcker

Här hittar du handböcker och utbildningsfilmer för avvikelserapportering.

Folder - Beröm och klagomål

Här hittar du foldern för beröm och klagomål som kan placeras ut på våra boenden och enheter.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']