GDPR

Kontinuerlig information publiceras här hur förvaltningen hanterar personuppgifter. Här finns också registerförteckningen.

Personuppgiftsbehandling i Tibro kommun

Riktlinje för bildhantering inom Barn & Utbildning

GDPR Presentation

Personuppgiftsincident

Rapportera Informationssäkerhetsincident

Registerförteckning för BUN

Rutin för registerutdrag inom Barn & Utbildning

Blankett för Registerutdrag