Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Barn- och utbildningsförvaltningens referenskoder

Benämning

YY-kod

Granskare

Konteringshjälp

Attestant

BUN centralt YY310002 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
  YY310062 Emelie Ahlén   Zophia Zander Norell
  YY310063 Bånita Kron   Zophia Zander Norell
Nordea/IT YY310082 Elin Fridén   Anna-Karin Hidemyr
Ukraina YY310100 Annika Andersson   Zophia Zander Norell
BUN gemens IT drift YY311000 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fritids elev YY311252 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fritids personal  YY311258 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn gyvux personal SYV YY311280 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn anpassad grsk elev YY311320 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn förskoleklass elev  YY311352 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
It kostn förskoleklass personal YY311358 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn anpassad grsk  personal YY311380 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn grsk elev YY311420 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn grsk personal YY311480 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn gymn elev YY311520 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn gymn personal YY311580 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn AME personal YY311610 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fsk elev YY311720 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fsk personal YY311780 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn uppdragsutb elev YY311820 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn uppdragsutb personal YY311880 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn BUN kontor personal YY311980 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn block köp YY311983 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn användarkonton elever YY311999 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
BUN oförutsedda poster YY313160 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
BUN FC konto YY313171 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
Statsbidrag C BUN               YY315000 Elin Fridén   Johan Wernvik
BUN gemens fsk YY315500 Elin Fridén   Johan Wernvik
IKE fsk YY315581 Bodil Sandnes Elin Fridén Johan Wernvik
BUN gemens grundskola YY316000 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
IKE grsk/grsärsk YY316081 Bodil Sandnes   Zophia Zander Norell
BUN gemens utveckl grsk YY316500 Elin Fridén   Johan Wernvik
BUN gemensam admin YY320002 Elin Fridén   Johanna Lidskog
ej egen att. (ex. mobiltel) YY320050     Zophia Zander Norell
ej egen att. (ex. mobiltel) YY320051 Elin Fridén   Mattias Gustafsson
ej egen att. (ex. mobiltel) YY320052 Mattias Gustafsson   Zophia Zander Norell
Kvalitetskoordinator YY320057 Johan Wernvik   Zophia Zander Norell
Central elevhälsa YY330000 Elin Fridén   Johan Wernvik
SYV organisation YY331000 Elin Fridén   Johan Wernvik
Snickargården YY351001 Lina Ekstrand Annika Andersson Maud Boström
Sprattelbo YY351003 Linda Karlsson Annika Andersson Anna Rönnkvist
Ängen YY351004 Viktoria Almgren Annika Andersson Therese Lindberg
Torpet YY351005 Britt Fogelström Annika Andersson Maud Boström
Gemensamt förskolekonto YY351501 Annika Andersson   Anna Rönnkvist
Häggetorpsskolan YY352002 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorpsskolan fritids YY352003 Annika Andersson   Ann-Sofie Lundin
Förberedelsegrupp Häggetorp YY352130 Annika Andersson   Ann-Sofie Lundin
Grundsärskola 1-6 läromedel YY353004 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Grundsärskola 1-6 drift lokaler YY353005 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Grundsärskola 1-6 drift adm, terapibad YY353006 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Grundsärskola 1-6 komp.utveckl YY353007 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Autismgrupp 1-6 YY353101 Annika Andersson   Annette Larsson
Träningssärskola läromedel YY353204 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Träningssärskola drift lokaler YY353205 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Träningssärskola drift adm YY353206 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Träningssärskola komp.utveckl YY353207 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Baggeboskolan rektor ej egen attest YY362001 Annika Andersson   Annette Larsson
Baggeboskolan fritids  YY362002 Mikaela Jacobsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggeboskolan fskklass  YY362003 Cecilia Karlsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggeboskolan grsk läromedel YY362004 Susanne Jonsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggeboskolan grsk drift lokaler      YY362005 Annika Andersson   Annette Larsson
Baggeboskolan grsk drift adm, rektor disp.                 YY362006 Annika Andersson   Annette Larsson
Baggeboskolan grsk komp.utveckl YY362007 Annika Andersson   Annette Larsson
Kullerbyttan övrigt YY363006 Anna Sofia Wallin Annika Andersson Bånita Kroon
Karusellen övrigt YY363007 Marina Gustavsson Annika Andersson Therese Lindberg
Snickarvallens fsk YY363060 Ellinor Lagerin Annika Andersson Bånita Kroon
Ransbergs Skola YY364002 Annika Andersson   Lena Sahrblom
Ransbergs Skola YY364003   Annika Andersson Lena Sahrblom
Ransbergs Fritidshem YY364004 Ann-Sofie Törnqvist Annika Andersson Lena Sahrblom
Ransberg Tuvan/Gläntan YY365003 Ingela Berglund Annika Andersson Anna Rönnkvist
Anpassad grundskola 7-9 YY371001 Linn Broström Annika Andersson Murielle Ovise
Nyboskolan+hemkunskap YY371003 Annika Andersson   Murielle Ovise
Nyboskolan (Bibliotek, Svenska) YY371004 Helen Lundahl Annika Andersson Murielle Ovise
Kemi YY371005 Jonas Lundgren Annika Andersson Murielle Ovise
Bibliotek YY371006 Annika Andersson   Murielle Ovise
Skolsköterska YY371007 Ann-Britt Holmstedt Annika Andersson Murielle Ovise
SO YY371009 Johan Petersson Annika Andersson Murielle Ovise
Matte YY371010 Kristina Kiskonen Annika Andersson Murielle Ovise
Fysik YY371011 Sandra Vargbom Annika Andersson Murielle Ovise
Engelska YY371012 Marlin Mako Annika Andersson Murielle Ovise
Syslöjd YY371013 Sofia Gerhardsson Annika Andersson Murielle Ovise
B-språk YY371014 Susanne Jiveby Annika Andersson Murielle Ovise
Biologi YY371016 Jonas Lundgren Annika Andersson Murielle Ovise
Teknik YY371017 Petter Henrysson Annika Andersson Murielle Ovise
Specialundervisning YY371018 Anna Thimberg Annika Andersson Murielle Ovise
Svenska YY371020 Anneli Bäcklund Colling Annika Andersson Murielle Ovise
Idrott o hälsa YY371021 Marie Sundblad Annika Andersson Murielle Ovise
Bild YY371022 Sam Aalto   Murielle Ovise
Musik YY371023 Jonas Norenbom   Murielle Ovise
Träslöjd YY371024 Johan Johansson Annika Andersson Murielle Ovise
Demokratifrågor YY371026 Elin Fridén   Murielle Ovise
Svenska A YY371028 Annika Andersson   Murielle Ovise
ej egen att. (ex. mobiltel) YY371050 Annika Andersson   Zophia Zander Norell
ej egen att. (ex. mobiltel) YY371051 Annika Andersson   Zophia Zander Norell
Gymnasiet / IKE   YY381002 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IM gem introduktionsprog YY381026 Annika Andersson   Maria Lundin
IM + särgym YY381502 Annika Andersson   Mattias Gustavsson
Vuxenutbildning/TTC YY382000 Annika Andersson   Mattias Gustavsson
AME YY382301 Annika Andersson   Mattias Gustavsson
Mini-Zoo YY382302 Lena Bokedal   Mattias Gustavsson
Ökad självförsörjning YY382400 Annika Andersson   Mattias Gustavsson
Mini-Zoo café YY383202 Annika Andersson   Mattias Gustavsson
Hyror, hjälpmedel YY390000 Elin Fridén   Zophia Zander Norell