BUN

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Barn- och utbildningsförvaltningens referenskoder

Benämning

YY-kod

Granskare

Konteringshjälp

Attestant

FC BUN lärverktyg YY310007 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
FC BUN nämnd YY310010 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
FC BUN drift lokaler YY310040 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
FC BUN övr drift adm + aktivitet staben YY310041 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
FC BUN kom.utveckl gems stab YY310042 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
FC BUN förv.reserv oförutsett YY310061 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
BUN gemens IT drift YY311000 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fritids elev YY311252 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fritids personal  YY311258 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn gyvux personal SYV YY311280 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn anpassad grsk elev YY311320 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn förskoleklass elev  YY311352 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
It kostn förskoleklass personal YY311358 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn anpassad grsk  personal YY311380 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn grsk elev YY311420 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn grsk personal YY311480 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn gymn elev YY311520 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn gymn personal YY311580 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn AME personal YY311610 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fsk elev YY311720 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn fsk personal YY311780 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn uppdragsutb elev YY311820 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn uppdragsutb personal YY311880 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn BUN kontor personal YY311980 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn block köp YY311983 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IT kostn användarkonton elever YY311999 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
Statsbidrag BUN C               YY315000 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
Stb stärkt kunskapsutveckl C YY315009 Elin Fridén   Zophia Zander Norell
Gemens fsk drift lokaler YY315540 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens fsk övr drift adm + aktivitet FÖL YY315541 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens fsk komp.utveckl övr YY315542 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens fsk komp.utveckl rektorsutb. YY315543 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens fsk komp.utveckl resor o littr YY315544 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens fsk reserv oförutsett YY315561 Elin Fridén   Johan Wernvik
IKE fsk YY315581 Bodil Sandnes Elin Fridén Johan Wernvik
Gemens grsk drift lokaler YY316040 Elin Fridén   Emelie Ahlén Karlsjö
Gemens grsk övr drift adm + aktivitet GRUL YY316041 Elin Fridén   Emelie Ahlén Karlsjö
Gemens grsk komp.utveckl övr YY316042 Elin Fridén   Emelie Ahlén Karlsjö
Gemens grsk komp.utveckl rektors utb YY316043 Elin Fridén   Emelie Ahlén Karlsjö
Gemens grsk komp.utveckl resor o littr YY316044 Elin Fridén   Emelie Ahlén Karlsjö
Gemens grsk reserv oförutsett YY316061 Elin Fridén   Emelie Ahlén Karlsjö
IKE grsk/grsärsk YY316081 Bodil Sandnes   Emelie Ahlén Karlsjö
Gemens utveckl NTA YY316507 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens utveckl grsk övr drift adm YY316541 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens utveckl grsk komp.utveckl YY316542 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens admin drift lokaler YY320040 Elin Fridén   Johanna Lidskog
Gemens admin övr drift adm YY320041 Elin Fridén   Johanna Lidskog
Gemens admin komp.utveckl YY320042 Elin Fridén   Johanna Lidskog
Gemens elevhälsa YY330000 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens elevhälsa läkemedel, sjukv.art mtrl YY330007 Ann-Britt Holmstedt   Johan Wernvik
Gemens elevhälsa komp.utveckling YY330042 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemensam SYV YY331000 Elin Fridén   Johan Wernvik
Gemens SYV komp.utveckl YY331042 Elin Fridén   Johan Wernvik
Resurser fsk lärverktyg spec ped YY350108 Annika Andersson   Anna Rönnkvist
Resurser fsk komp.utveckl YY350142 Annika Andersson   Anna Rönnkvist
Gläntan fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351007 Ingela Berglund Annika Andersson Anna Rönnkvist
Gläntan fsk drift lokaler YY351040 Ingela Berglund Annika Andersson Anna Rönnkvist
Gläntan fsk övr drift adm YY351041 Ingela Berglund Annika Andersson Anna Rönnkvist
Gläntan fsk komp.utveckl YY351042 Ingela Berglund Annika Andersson Anna Rönnkvist
Snickargården fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351107 Lina Ekstrand Annika Andersson Maud Boström
Snickargården fsk drift lokaler YY351140 Lina Ekstrand Annika Andersson Maud Boström
Snickargården fsk övr drift adm YY351141 Lina Ekstrand Annika Andersson Maud Boström
Snickargården fsk komp.utveckl YY351142 Lina Ekstrand Annika Andersson Maud Boström
Kullerbyttan fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351207 Anna Sofia Wallin Annika Andersson Bånita Kroon
Kullerbyttan fsk drift lokaler YY351240 Anna Sofia Wallin Annika Andersson Bånita Kroon
Kullerbyttan fsk övr drift adm YY351241 Anna Sofia Wallin Annika Andersson Bånita Kroon
Kullerbyttan fsk komp.utveckl YY351242 Anna Sofia Wallin Annika Andersson Bånita Kroon
Sprattelbo fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351307 Linda Karlsson Annika Andersson Anna Rönnkvist
Sprattelbo fsk drift lokaler YY351340 Linda Karlsson Annika Andersson Anna Rönnkvist
Sprattelbo fsk övr drift adm YY351341 Linda Karlsson Annika Andersson Anna Rönnkvist
Sprattelbo fsk komp.utveckl YY351342 Linda Karlsson Annika Andersson Anna Rönnkvist
Ängen fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351407 Viktora Almgren Annika Andersson Camilla Wallin
Ängen fsk drift lokaler YY351440 Viktora Almgren Annika Andersson Camilla Wallin
Ängen fsk övr drift adm YY351441 Viktora Almgren Annika Andersson Camilla Wallin
Ängen fsk komp.utveckl YY351442 Viktora Almgren Annika Andersson Camilla Wallin
Torpet fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351507 Britt Fogelström Annika Andersson Maud Boström
Torpet fsk drift lokaler YY351540 Britt Fogelström Annika Andersson Maud Boström
Torpet fsk drift adm YY351541 Britt Fogelström Annika Andersson Maud Boström
Torpet fsk komp.utveckl YY351542 Britt Fogelström Annika Andersson Maud Boström
Karusellen fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351607 Helena Thurén Annika Andersson Camilla Wallin
Karusellen fsk drift lokaler YY351640 Helena Thurén Annika Andersson Camilla Wallin
Karusellen fsk övr drift adm YY351641 Helena Thurén Annika Andersson Camilla Wallin
Karusellen fsk komp.utveckl YY351642 Helena Thurén Annika Andersson Camilla Wallin
Snickarvallens fsk lär- lekmtrl, blöjor YY351707 Ellinor Lagerin Annika Andersson Bånita Kroon
Snickarvallens fsk drift lokaler YY351740 Ellinor Lagerin Annika Andersson Bånita Kroon
Snickarvallens fsk övr drift adm YY351741 Ellinor Lagerin Annika Andersson Bånita Kroon
Snickarvallens fsk komp.utveckl YY351742 Ellinor Lagerin Annika Andersson Bånita Kroon
Resursklass 1-6 YY361101 Annika Andersson   Annette Larsson
Studiehandledn, modersmål YY361201 Annika Andersson   Tobias Skånberg
Baggebo rektor ej egen attest YY362001 Annette Larsson Annika Andersson Emelie Ahlén Karlsjö
Baggebo Fritids  YY362002 Mikaela Jacobsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Förskoleklass YY362005 Cecilia Karlsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Läromedel 1-3 YY362006 Irene Andersson Björk Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Läromedel 4-6   YY362007 Ann-Charlotte Dahlgren Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Spec ped YY362008 Therese Swarén Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Hemkunskap YY362009 Ann-Charlotte Dahlgren Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Musik YY362010 Susanne Jonsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Bild YY362011 Susanne Jonsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Textilslöjd YY362012 Susanne Jonsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Träslöjd YY362013 Susanne Jonsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Idrott YY362014 Susanne Jonsson Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo Bibliotek YY362015 Irene Andersson Björk Annika Andersson Annette Larsson
Baggebo drift lokaler      YY362040 Annika Andersson   Annette Larsson
Baggebo övr drift adm YY362041 Annika Andersson   Annette Larsson
Baggebo komp.utveckling YY362042 Annika Andersson   Annette Larsson
Baggebo rektors konto, disp YY362045 Annika Andersson   Annette Larsson
Baggebo anp grsk 1-6 läromedel YY363007 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Baggebo anp grsk 1-6 drift lokaler YY363040 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Baggebo anp grsk 1-6 övr drift adm, terapibad YY363041 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Baggebo anp grsk 1-6 komp.utveckling YY363042 Fanny Lundberg   Annette Larsson
Gärdsmygen anp grsk läromedel YY363107 Annelie Sjölin   Maria Lundin
Gärdsmygen anp grsk drift lokaler YY363140 Annelie Sjölin   Maria Lundin
Gärdsmygen anp grsk övr drift adm, terapibad YY363141 Annelie Sjölin   Maria Lundin
Gärdsmygen anp grsk komp.utvekling YY363142 Annelie Sjölin   Maria Lundin
Ransberg Rektor ej egen attest YY364001 Therese Lindberg Annika Andersson Emelie Ahlén Karlsjö
Ransberg Fritids YY364002 Ann-Sofie Törnqvist Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Förskoleklass YY364005 Ann-Sofie Törnqvist Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Läromedel 1-3 YY364006 Towa Svensson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Läromedel 4-6 YY364007 Towa Svensson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Spec ped YY364008 Towa Svensson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Hemkunskap YY364009 Frida Johansson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Musik YY364010 Frida Johansson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Bild YY364011 Frida Johansson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Textilslöjd YY364012 Frida Johansson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Träslöjd YY364013 Frida Johansson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Idrott YY364014 Frida Johansson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Bibliotek YY364015 Towa Svensson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg drift lokaler YY364040 Towa Svensson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg övr drift adm YY364041 Annika Andersson   Therese Lindberg
Ransberg komp.utveckl YY364042 Towa Svensson Annika Andersson Therese Lindberg
Ransberg Rektors konto YY364045 Annika Andersson   Therese Lindberg
Häggetrop Rektor ej egen attest YY366001 Ann-Sofie Lundin Annika Andersson Emelie Ahlén Karlsjö
Häggetorp Häggen fritids YY366002 Annika Andersson   Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Kastanjen fritids YY366003 Annika Andersson   Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Linden fritids YY366004 Annika Andersson   Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Förskoleklass YY366005 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Läromedel 1-3 YY366006 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Läromedel 4-6 YY366007 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Spec ped YY366008 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Hemkunskap YY366009 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Musik YY366010 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Bild YY366011 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Textilslöjd YY366012 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Träslöjd YY366013 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Idrott YY366014 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Bibliotek YY366015 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp drift lokaler YY366040 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp övr drift adm YY366041 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp komp.utveckl YY366042 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Häggetorp Rektors konto YY366045 Sofia Eriksson Annika Andersson Ann-Sofie Lundin
Fågelvik + hemkunskap YY371003 Annika Andersson   Emma Bohman
Fågelvik (Bibliotek, Svenska) YY371004 Helen Lundahl Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Kemi YY371005 Josefine Wibjörk Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Bibliotek YY371006 Annika Andersson   Emma Bohman
Fågelvik SO YY371009 Johan Petersson Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Matte YY371010 Kristina Kiskonen Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Fysik YY371011 Sandra Vargbom Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Engelska YY371012 Marlin Mako Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Syslöjd YY371013   Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik B-språk YY371014 Annette Dalengren Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Biologi YY371016 Josefine Wibjörk Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Teknik YY371017 Petter Henrysson Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Svenska YY371020 Anneli Bäcklund Colling Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Idrott o hälsa YY371021 Marie Sundblad Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Bild YY371022 Delphiné Norman   Emma Bohman
Fågelvik Musik YY371023 Jonas Norenbom   Emma Bohman
Fågelvik Träslöjd YY371024   Annika Andersson Emma Bohman
Fågelvik Demokratifrågor YY371026 Elin Fridén   Emma Bohman
Fågelvik Svenska A YY371028 Annika Andersson   Emma Bohman
Fågelvik drift lokaler YY371040 Annika Andersson   Emma Bohman
Fågelvik övr drift adm YY371041 Annika Andersson   Emma Bohman
Fågelvik komp.utveckl YY371042 Annika Andersson   Emma Bohman
ej egen att. (ex. mobiltel) YY371050 Annika Andersson   Zophia Zander Norell
Anpassad grsk 7-9 läromedel YY373007 Linn Broström Annika Andersson Maria Lundin
Anpassad grsk 7-9 drift lokaler YY373040 Linn Broström Annika Andersson Maria Lundin
Anpassad grsk 7-9 drift adm, terapibad YY373041 Linn Broström Annika Andersson Maria Lundin
Anpassad grsk 7-9 komp.utveckl YY373042 Linn Broström Annika Andersson Maria Lundin
Fågelvik Elevstöd Specialundervisning YY374508 Annika Andersson   Anna Thimberg
Fågelvik Elevstöd komp.utveckl YY374542 Annika Andersson   Anna Thimberg
Gymnasiet / IKE   YY381002 Elin Fridén   Mattias Gustavsson
IM YY381502 Annika Andersson   Maria Lundin
Vuxenutbildning YY382000 Johanna Avdic   Mattias Gustavsson
Vux uppdragsutb TTC YY382100 Johanna Avdic   Mattias Gustavsson
AME YY383000 Johanna Avdic   Mattias Gustavsson
AME tematräffar YY383001 Johanna Avdic   Mattias Gustavsson
Mini-Zoo YY383200 Lena Bokedal   Mattias Gustavsson
Mini-Zoo café YY383202 Johanna Avdic   Mattias Gustavsson 
Ökad självförsörjning YY383400 Johanna Avdic   Mattias Gustavsson
Hyror, hjälpmedel YY390000 Elin Fridén   Zophia Zander Norell