Dokumentmallar

Anpassade Tibro-mallar finns för Word. Dessa ska du alltid använda när du skapar dokument.

Mallen för tjänsteskrivelse når du endast i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron. Ta kontakt med kommunledningskontorets kansli eller sekreteraren i aktuell nämnd om du är osäker.

Följande Word-mallar når du direkt i word via Tibrologgan i menyfliksområdet:

  • Beslut
  • Brev
  • Brev med designelement
  • Liggande rapport
  • Rapport
  • Styrdokument

För styrdokument finns särskilda riktlinjer som du behöver känna till.