Polisanmälan vid skadegörelse och inbrott

Kontakter

Skadegörelse på kommunens byggnader samt inbrott ska alltid polisanmälas. Fastighetsavdelningen har tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare tagit fram en rutin som tydliggör vem i kommunen som är ansvarig för att en polisanmälan genomförs.

Skadegörelse på byggnad

Exempel på skadegörelse kan vara klotter, sönderslagna fönsterrutor/belysning m.m.

Lokaler som ägs av Tibro kommun

Vid skadegörelse på kommunalt ägda lokaler gör Fastighetsavdelningen polisanmälan. Verksamheten gör en felanmälan i kommunens felanmälanssystem Camsweb. Ansvarig fastighetsskötare/idrottsplatsvaktmästare åtgärdar sedan felet samt gör polisanmälan.

Lokaler som ägs av extern fastighetsägare

Vid skadegörelse på lokal som inte ägs av kommunen gör verksamheten en polisanmälan samt felanmäler skadan till den externa fastighetsägaren.

Inbrott kombinerat med skadegörelse

Vid inbrott/inbrottsförsök ska verksamhetsansvarig för berörd förvaltning göra polisanmälan. Detta gäller vid såväl inbrott/stöld eller vid en kombination av inbrott och skadegörelse. Verksamhetsansvarig ansvarar för att försöka samordna kostnadsanspråk från verksamheten och fastighetsägaren.

Polisanmälan

Polisanmälan görs genom att ringa polisen på telefonnummer 114 14 alternativt via polisens hemsida. Kopia på anmälan ska alltid skickas till kommunens säkerhetssamordnare Anders Karlsson samt till Fastighetsavdelningen. Kontaktuppgifter finns längst upp under "Kontakt".