NPÖ

Tjänsten Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att, efter patientens samtycke och godkännande, läsa viktig patientinformation som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare.

Nationell patient översikt

 

Nationell Patientöversikt - Vårdsamverkan Skaraborg (vardsamverkan.se)

Nationell Patientöversikt - VästKom (vastkom.se)

Information till vårdpersonal.pdf (vastkom.se)

Logg över slagningar i NPÖ  Säkerhetstjänster - Inera

Varje gång någon läser i NPÖ registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Loggar över NPÖ-slagningar är inte detsamma som loggar från ditt journalsystem. Det åligger varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet, exempelvis genom stickprovskontroller.

I Tibro kommun ska loggningar ske systematiskt varje månad av ansvarig chef för legitimerad personal som har behörighet till NPÖ – se Rutin för systematisk loggutdelning - Tibro Kommun