NPÖ

Tjänsten Nationell patientöversikt ger behöriga användare möjlighet att, efter patientens samtycke och godkännande, läsa viktig patientinformation som dokumenterats i de olika journalsystem som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare.

Nationell patient översikt

 

Information till medborgare i Tibro kommun

Information till dig som användare i Tibro kommun

Nyttoanalys NPÖ

Information från västkom

Demofilm om NPÖ