Kompetensforum för digital mognad

Tibro kommun är medlem i ett nationellt kompetensforum för digital mognad i kommuner och regioner, som drivs av Adda i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att öka vår förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och stå bättre rustade för att hantera kompetensutmaningen, de ekonomiska förutsättningarna och skapa mervärde för invånarna.

Medlemskapet innebär bland annat att vi får tillgång till seminarier, utbildningar och träffar för dialog och erfarenhetsutbyte – allt på temat digitalisering. Du behöver inte ha en särskild titel eller roll för att delta i forumet. Det räcker med att du vill lära dig mer om digitalisering och omställning samt jobbar i Tibro kommun eller i något av våra bolag!

Läs mer om Kompetensforum


Kommande aktiviteter i Kompetensforum

Här kan du se vad som är på gång inom Kompetensforum för digital mognad och som medlem anmäla dig kostnadsfritt till seminarier och kompetensträffar.

Kommande träffar - Adda

 

Addas lärplattform

Här kan du ta del av webbutbildningar, direktlänkar till tidigare inspelade seminarier i kompetensforum och olika metodstöd.

Instruktion för att skapa konto till lärplattformen

Här loggar du in till Lärplattformen