Riktlinjer rekrytering Tibro kommun

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Tibroklubbor.

Rekrytering av nya medarbetare innebär en långvarig relation och en stor investering. En felaktig rekrytering blir snabbt kostsam för arbetsgivaren och det är därför viktigt att rekryteringsprocessen sker noggrant och strukturerat. För att lyckas med kommunens uppdrag krävs rätt kompetens på rätt plats i  organisationen.

Syftet med riktlinjer för rekrytering är att ge en tydlig vägledning i rekryteringsarbetet samt säkerställa att rekryteringsprocessen sker på ett enhetligt sätt inom kommunen och följer aktuell lagstiftning.

Målsättningen med rekryteringsarbetet är att tillgodose kompetens på kort och lång sikt och därigenom säkerställa kvaliteten i utförda uppdrag gentemot Tibro kommuns medborgare.

Riktlinjen antogs av personalutskottet 24 september 2019 och omfattar all rekrytering i Tibro kommun.

Riktlinjer rekrytering

Bilaga 1 - Mall för kravprofil

Bilaga 2 - Mall för annonstext

Bilaga 3 - Förslag intervjufrågor

Bilaga 4 - Mall referenstagning