Publicering på webb och sociala medier

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommuns nya hemsida i mobilen.

Tibro.se är Tibro kommuns samlade kommunikationskanal för kommuninvånarna, förenings- och näringslivet och besökare. Den ska fungera som ett nav för all kommunikation i kommunen. Information som sprids i andra kanaler ska även finnas här. Tibro kommun har även officiella sociala mediekanaler på Facebook, Instagram och Youtube.

Webbplatsen har tre huvudfunktioner:

 • Service- och informationsplattform. Här ska kommuninvånare, föreningar och företag enkelt hitta information om och få kontakt med de kommunala verksamheterna och smidigt kunna ta del av den service som kommunen erbjuder.

 • Adressbok. Kommuninvånare, föreningar, företag och besökare ska kunna använda webbplatsen som en digital adressbok när de behöver komma i kontakt med kommunens personal.

 • Skyltfönster. Webben ska fungera som ett skyltfönster för Tibro som ort. Här ska både befintliga och blivande kommuninvånare och besökare kunna få kunskap om och en känsla för det som är typiskt för Tibrobygden samt få en inblick i det utvecklingsarbete, som kommunen och förenings- och näringslivet driver tillsammans.

Det ska finnas tydliga länkar till och från alla samverkande digitala kanaler. Allt grafiskt innehåll ska vara tillgänglighetsanpassat.

Rätt känsla för Tibro - kommunicera visionen och vår värdegrund!

Med hjälp av den grafiska profilen, de publicerade bilderna, filmerna, inläggen och nyheterna ska kommunens digitala kanaler sända ut signaler om våra kärnvärden omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft och det vi strävar efter enligt Tibros vision:

 • Vi skapar tillsammans. Vi har en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut. Vi utvecklar Tibro tillsammans.
 • Hållbara val. Vi nyttjar våra gemensamma resurser och tar vara på de goda förutsättningar som finns här för att bidra till ett mer hållbart samhälle.
 • Nära livskvalitet. Hos oss är det nära till allt – till service och beslut,  natur och fritidsanläggningar och utbildning och arbete. Tack vare det nära samhällets fördelar skapar vi livskvalitet nu och i framtiden.

Tibro.se - en plats där vi informerar om aktuella evenemang!

Kopplingen mellan tibro.se och Tibros turist- och evenemangssidor på webbplatsen www.vastsverige.com, som drivs av Västsvenska Turistrådet, är tydlig. Det märks främst genom att det löpande läggs ut information om aktuella evenemang på startsidan på tibro.se.

Tibro kommun i sociala medier

Sociala medier är interaktiva mediekanaler - mötesplatser - som ger möjlighet till dialog och delning av material som skapas av dem som använder kanalerna.

Tibro kommun har en officiell kommunsida på Facebook, ett aktivt Instagramkonto och ett kommunövergripande konto på Youtube. Därutöver kommunicerar en rad olika kommunala verksamheter med sina respektive målgrupper via öppna och slutna Facebookgrupper, via bloggar och andra sociala mediekanaler.

Strategi för arbete med sociala medier

Tibro kommun har en strategi samt riktlinjer för användning av sociala medier, som du hittar på sidan Strategier, instruktioner och manualer. Av styrdokumentet framgår att vi som kommunanställda ska använda sociala mediekanaler för att:

 • Marknadsföra kommunen och olika evenemang
 • Skapa digitala forum för ökad dialog med kommuninvånarna
 • Snabbt sprida och inhämta information till och från kommuninvånarna vid allvarliga händelser som kräver särskilda insatser från kommunen, så kallade extraordinära händelser.

Alla Tibro kommuns sociala mediekanaler och andra digitala kanaler ska ha en avsändarsignatur och kontaktinformation, som gör att det tydligt framgår att informationen kommer från Tibro kommun.

Chefsbeslut om arbete med sociala mediekanaler

Varje enhet ansvarar för sitt deltagande i sociala mediekanaler och för informationen som finns där. Beslut om användning av en social mediekanal samt vem/vilka som ska sköta den i sin tjänst fattas av respektive enhetschef. Beslutet ska vara skriftligt och tidsbegränsat samt förmedlas till kommunens kommunikationschef Peter Legendi.

Av beslutet ska det framgå:

 • vad som är syftet med verksamhetens närvaro i den sociala mediekanalen
 • vilken social mediekanal som används (ange adress)
 • huvudsaklig målgrupp
 • vem som är ansvarig för den sociala mediekanalen

Sociala mediekanaler som har en kommentarsfunktion ska bevakas dagligen på vardagar.