Lånedatorer

Du som har behov av lånedator, på kort eller längre sikt, vänder dig till IT-supporten.

Den som har akuta problem med sin dator vänder sig till IT-supporten, som oftast har utlåningsdatorer för kortvarig användning.

Verksamhet, som önskar låna datorer till utbildning vänder sig till IT-supporten i god tid för att se om datorerna är bokningsbara. 

IT- och kommunikationsenheten i Tibro har några utlåningsdatorer, som till och från är utlånade. Ställ frågan till receptionen om utlåningsdator finns tillgänglig. En förutsättning för utlångsdator är att behovet finns beskrivet i ett ärende till supporten. Barn och utbildning har många utlåningsdatorer för sin förvaltnings behov.