Lånedatorer

IT- och kommunikationsenheten har några lånedatorer, främst för den som tillfälligt är i behov av bärbar dator.

Den som har akuta problem med sin dator vänder sig till IT-supporten, som oftast har utlåningsdatorer för kortvarig användning.

Verksamhet, som önskar långa många datorer till utbildning vänder sig till IT-supporten i god tid för att se om datorerna är bokningsbara. Någon datasal finns inte i Tibro.