Lånedatorer

Fram till 10 juni fanns lånedatorer genom IT- och kommunikationsenheten. Men den servicen är avslutad.

Du som behöver en eller flera lånedatorer hänvisas istället till IT-supporten där lånedator kan hyras. Den som önskar hyra skriver på ett avtal och det handlar om en begränsad tid.

Skälet till att KLK upphörde med utlåningen av datorer var att det var svårt för medarbetare, som inte är IT-tekniker, att hålla datorerna uppdaterade och lika. Dessutom försvann laddare och möss. Datorer, som lånas ut - hyrs ut - av Skövde ominstalleras som regel varje gång de kommer tillbaka.