Lånedatorer

Du som har behov av lånedator, på kort eller längre sikt, vänder dig till IT-supporten.

Den som har akuta problem med sin dator vänder sig till IT-supporten, som oftast har utlåningsdatorer för kortvarig användning.

Verksamhet, som önskar låna datorer till utbildning vänder sig till IT-supporten i god tid för att se om datorerna är bokningsbara. Någon datasal finns inte i Tibro.

IT- och kommunikationsenheten i Tibro har inte några utlåningsdatorer.