Bilpool

Öppettider
Mån-Tor 8.00-16.00 Fre 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Postadress
Centrumgatan 17, 543 80 Tibro

Kontakter

Tibro bilpool

Februari 2023 infördes bilpool i Tibro kommun. I bilpoolen finns två elbilar, som kan bokas av registrerad användarede.

Boka bil i bilpoolen

Systemet Portify Fleet Intelligence används för att boka bilar. Inför första bokningen måste du registreras som förare i systemet. Liselotte Ekman registrerar dig som förare (förmiddagar). Registrering måste ske minst ett dygn före första bokningen. För registrering krävs namn, e-postadress, mobilnummer och YY-kod. Första gången du loggar in via dator eller app registrerar du själv ett lösenord.

Du kan boka bil på två sätt:

Appen Portify Go hittar du via App Store (iPhone) eller Google play (Android).

Det är blivande förare som bokar poolbilen. Du inte kan avboka en påbörjad bokning. 

Nyckeln hämtas och lämnas i nyckelskåp vid personalingången hörnet Centrumgatan/Allén.

Pinkod krävs för inloggning i nyckelskåpet. Pinkoden skickas för dig som bokat genom datorn i bekräftelsemail. Har du bokat genom appen visas pinkoden både i bekräftelsemail och i appens Mina bokningar. För att öppna nyckelskåpet krävs både pinkod och att du blåser godkänt i alkoblåsen. Du blåster ca 5-6 cm från munstycket. Du har tre försök på dig att blåsa godkänt. Underkända blåsningar rapporteras till närmaste chef.

Laddkabeln är kostsam och stöldbegärlig. Du kopplar därför loss kabeln och lägger i bilen när du åker iväg.

Avslutad poolbil parkeras på sin plats vid parkeringen på Allén, Tibro. Parkerad bil ansluts till laddstolpen. Du låser bilen efter anslutning av laddkabeln eftersom billåsningen även låser fast kabeln. Den tagg, som sitter på nyckeln, används för att aktivera laddningen i laddstolpen. Du sätter tillbaka nyckeln på samma plats i nyckelskåpet, dvs på plats 1 eller 2.

Vid eventuella skador

I varje bil finns en pärm som innehåller blankett för skadeanmälan. Vid eventuell skada ska en skadeanmälan fyllas i och omgående skickas eller lämnas till kommunverkstaden, Christina Svensson, Verkstadsvägen 4, Skövde.

Det är viktigt att skador anmäls eftersom det ökar kommunens möjligheter att få ersättning via försäkringsbolaget.

Kostnad och debitering för bilhyra

85 kr/h, max 450 kr/dygn. Om inte fordonet hämtas ut inom 30 minuter från starttid förfaller bokning och fordonet blir bokningsbart igen. Ej uthämtad bil eller ej avbokat fordon debiteras fast dagskostnad på 450 kr/tillfälle oavsett tid. När du avslutat poolbilen ska nyckeln återföras till nyckelskåpet, på samma plats där du hämtade den. Du debiteras heldag för kvarglömd nyckel. Finns inte nyckeln i nyckelskåpet kan ingen annan använda bilen.

Förarens ansvar

  • Föraren - den som bokat - är ansvarig för att bilen återlämnas i samma fina skick som när den hämtades!
    Hyundai Kona WAC94R parkeras i parkeringsruta 409
    Hyundai Kona LLB11H parkeras i parkeringsruta 410
  • Föraren ansvarar för ev fortkörningsavgtifter.
  • Föraren ansvarar även för ev felparkeringsavgifter.

Under första halvåret 2023 kommer nyckelskåpet att förses med alkomätning. För att nyckelskåpet ska öppnas efter inlogg med pinkod krävs att du blåser grönt.

Om någonting inträffar

Om du skulle bli stående under färd, du behöver assistans, så ringer du Hyundai Assistans 0771-648010.

Mer om bilpoolen

Bilpoolen innehåller två elbilar av modell Hyundai Kona 39,2KWh. Räckvidden för en laddad bil är upp till 305 km.  Räkna med max 200 km kalla vinterdagar, även om bilarna talar om att räckvidden är längre. Poolbilarna hyrs till självkostnadspris. Bilarna har digital GPS-styrd körjournal. En urladdad bil återladdas på fyra timmar.

Instruktioner för utskrift (PDF).

Frågor & svar

Jag får inte loss elkabeln från bilen.
Prova att stänga och öppna bildörrarna igen. Kabeln ska lossna när dörrarna öppnas.

Hur kommer jag in i nyckelskåpet när jag ska hänga tillbaka nyckeln?
Du använder samma pinkod som när du hämtade nyckeln.

Det står i instruktionen att jag inte kan avboka en bokning.
Du kan inte avboka en påbörjad bokning. Om du inte avser använda bokad bil måste du alltså göra det innan bokningen blir aktiv, i annat fall kommer du att debiteras för bokningen.

Varför måste jag ta med laddkabeln när jag åker iväg?
Laddkabeln är kostsam och stöldbegärlig. När laddkabeln är ansluten till bilen och bildörrarna är låsta är även kabeln fastlåst. Vi har ännu ingen lösning på hur kabeln kan låsas fast i stolpen.

Var tankar jag el om jag skulle behöva det på annan ort?
Det får du ta reda på själv. Är tankningen förenad med en kostnad får du göra ett utlägg och spara kvittot som du senare lämnar till ekonomisupporten.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter gällande