Vårdprevention

Riktlinje för Vårdpreventivt arbete

Rutin för vårdpreventivt arbete med stöd av Senior alert

Checklista team - vårdprevention

 

Senior alert

Senior alert

 

Fall

Vårdhandboken - Riskbedömning fall (vardhandboken.se)

Kunskapsguiden - Fallolyckor (kunskapsguiden.se)

Riskfaktorer och åtgärder fall (kunskapsguiden.se)

 

Trycksår

Vårdhandboken - Trycksår (vardhandboken.se)

 

Munhälsa

Vårdhandboken - Munhälsa (vardhandboken.se)

Kunskapsguiden - Munvård för äldre personer (kunskapsguiden.se)

 

Nutriton

Rutin Nutrition - Förebyggande av och behandling vid undernäring

Dietistenheten - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Vårdhandboken - Nutrition (vardhandboken.se)

Kunskapsguiden - Mat och näring för äldre personer (kunskapsguiden.se)

 

Blåsdysfynktion - urinretention

Vårdhandboken - Bedömning och åtgärd vid risk för urinretention (vardhandboken.se)

Vårdhandboken - Schema för blåstömning (vardhandboken.se)