Telefoni

Här hittar du information om hur du använder din telefon i tjänsten, hur du hänvisar dig, hur du beställer en ny telefon med mera.

Ringa inom Tibro kommun

För att ringa inom kommunen använder du i första hand kortnumret för interna samtal. Kortnumret är fem siffror, du behöver alltså inte slå riktnumret.

Samtal till Hjo, Karlsborg eller Skövde kommun

Om du vill ringa till Hjo eller Karlsborg behöver du inte slå något riktnummer. Ringer du till Skövde använder du endast den fyrsiffriga anknytningen till personen du vill nå.

Surfpott

Alla anställda har 20 GB i sitt mobila datapaket. Skicka ett SMS till numret 243 med texten DATA så får du snabbt veta hur mycket datavolym och tid som återstår.

Kontaktcenter ansvarar för abonnemangsfrågor och kontaktuppgifter

Frågor om abonnemang och telefonanknytningar framför du till kommunvägledarna i vårt kontaktcenter i Hjo. Du når dem genom att ringa vår automatiska telefonist på 182 00 och begära "VäxelnTibro".

Nyanställning, avslut och förändring av tjänst

När en person börjar eller slutar ska detta alltid anmälas skriftligt via e-postadressen kontaktcenter@hjo.se. Detsamma gäller namn- och kontaktuppgiftsändringar. Uppge vad personen heter, titel, enhet, telefonanknytning och e-postadress. Ange också när personen börjar eller avslutar sin tjänst.

Informationen som läggs in i telefonhänvisningssystemet hämtas upp automatiskt av vår webbplats, så när en person finns inlagd där skapas även ett kontaktkort på kommunens webbplats, tibro.se. Om en persons kontaktuppgifter inte ska visas på webben meddelar du kontaktcenter detta. De markerar då detta i telefonhänvisningssystemet.

Telefonstörningar efter arbetstid

Personalen som arbetar i vårt gemensamma kontaktcenter har ingen jour. Det betyder att om det uppstår telefonstörningar utanför kontorstid hänvisas du till närmaste chef, som får avgöra om supportärendet behöver hanteras före morgonen nästa vardag. Det är din närmaste chef som beslutar om IT- och kommunikationschef ska kontaktas utanför vardagar kontorstid.