Barn & Utbildning

Nyheter

Läs förvaltningens nyheter!

Information för anställda

Intern information och genvägar för personal inom Barn & Utbildning

Blanketter och formulär

Blanketter som används av personal i förvaltningens verksamhet.

Anställning personal

Arbetsgång för chefer och rektorer vid anställning av personal m.m.

Digitalt stöd

Här hittar du aktuell information för att underlätta tekniken för dig som är anställd inom Barn & Utbildning.

Rutiner, regler och riktlinjer

Rutiner, regler och riktlinjer för Barn & Utbildning samt gemensamma för Tibro kommun.

Politiska styrdokument

Styrdokument som beslutats av barn- och utbildningsnämnden.

GDPR

Kontinuerlig information publiceras här hur förvaltningen hanterar personuppgifter. Här finns också registerförteckningen.

FÖSAM - facklig samverkan

Tibro kommun har tecknat ett lokalt samverkansavtal, FAS 05. Det innebär att det ständigt ska vara en dialog mellan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare.

Nämndsadministration

På nedanstående sidor finns information om planerade möten och ärenden för barn- och utbildningsnämnden 2023.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']