Barn & Utbildning

Nyheter

Läs förvaltningens nyheter!

Blanketter

Här hittar du blanketter som används av personal i förvaltningens verksamhet. Om det finns behov av blanketter som inte finns med i listan. Skicka ett underlag till BUN@tibro.se.

Personal

Inredan är kanalen för intern information för personal i Tibro kommun. www.Tibro.se är kanalen för extern information, dit hänvisas vårdnadshavare för att hämta information och blanketter.

Rutiner och regler

Här finns gemensamma rutiner, regler och riktlinjer för Barn & Utbildning och inom Tibro kommun.

Styrdokument

Här finns styrdokument som har beslutats av barn- och utbildningsnämnden så som dokumenthanteringsplaner och reglementen.

Barn- och utbildningsnämndens beredningstider

Här finns ärendeberedningstider för 2020

Kvalitets- och förbättringsarbete

Inom alla våra verksamheter pågår ständigt utveckling av verksamhet och undervisning. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Det innebär att vi planerar, följer upp och utvecklar undervisningen. Inriktningen ska alltid vara de nationella målen för utbildningen.

Digitalt stöd

Information, manualer och interna webbtjänster.

FÖSAM - facklig samverkan

Tibro kommun har tecknat ett lokalt samverkansavtal, FAS 05. Det innebär att det ständigt ska vara en dialog mellan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare.

GDPR

Här kommer kontinuerlig information publiceras om hur förvaltningen hanterar personuppgifter. Här finns också registerförteckningen.