Barn & Utbildning

Blanketter

Här hittar du blanketter som används av personal i förvaltningens verksamhet. Om det finns behov av blanketter som inte finns med i listan. Skicka ett underlag till BUN@tibro.se.

Nyheter

Läs förvaltningens nyheter!

Riktlinjer, rutiner och regler

Här finns riktlinjer, rutiner och regler för verksamheten så som riktlinjer för bildhantering, rutiner för avstängning av elev.

Politiska styrdokument

Här finns styrdokument som har beslutats av barn- och utbildningsnämnden så som dokumenthanteringsplaner och reglementen.

Barn- och utbildningsnämndens beredningstider

Här finns ärendeberedningstider för 2020

Ledningsgruppen

Läs om vad som har tagits upp i ledningsgruppen 2019.

Kvalitets- och förbättringsarbete

Inom alla våra verksamheter pågår ständigt utveckling av verksamhet och undervisning. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Det innebär att vi planerar, följer upp och utvecklar undervisningen. Inriktningen ska alltid vara de nationella målen för utbildningen.

Krishantering

Här finns plan för krishantering.

Digitalt stöd

Information, manualer och interna webbtjänster.

FÖSAM - facklig samverkan

Tibro kommun har tecknat ett lokalt samverkansavtal, FAS 05. Det innebär att det ständigt ska vara en dialog mellan arbetsgivaren, de anställda och deras fackliga företrädare.

GDPR

Här kommer kontinuerlig information publiceras om hur förvaltningen hanterar personuppgifter. Här finns också registerförteckningen.

Nyheter

 • Ransbergs skola får goda omdömen

  28 februari 2020 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Ransbergs skola får höga omdömen när det gäller att skapa trygghet och motverka kränkningar. Det visar Skolinspektionens enkät – Skolenkäten. Enkäten visar dock att studiero är ett av de områden där eleverna upplever brister, oavsett var i landet de går i skolan.

 • Det blir feriepraktik även 2020

  27 februari 2020 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Nya politiska beslut ger att feriepraktiken som tidigare skulle vila under 2020 blir av även i år. Nu behöver kommunens samtliga förvaltningar se till att det finns praktikplatser till de ungdomar som ansöker.

 • Barn & Utbildning välkomnar ”nya” medarbetare från verksamheten till kontoret!

  19 februari 2020 | Barn & Utbildning

  Sju administratörer som tidigare har haft sin placering ute på en skolenhet kommer från om med 1 mars att samlas centralt under Barn & Utbildnings administrativa chef. Förvaltningens IT-stöd kommer även att placeras centralt.

 • Förskolan Torpet firar 30 år

  27 januari 2020 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Jubileet firas med Öppet hus torsdagen den 6 februari kl. 14-17.

 • Eva Gustavsson ny barn- och utbildningschef

  18 december 2019 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Eva Gustavsson har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro kommun. Eva, som varit verksamhetschef för Kompetenscenter sedan hösten 2017 och som tf förvaltningschef sedan 18 november i år, tillträder tjänsten den 1 januari 2020. "Jag ser fram emot att ta mig an det här uppdraget samtidigt är jag ödmjuk inför de många svåra och utmanande uppgifter som väntar", säger Eva Gustavsson.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sin organisation för att minska kostnaderna

  29 november 2019 | Kommunnyheter, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen går in i en svår omställningsperiod där stora besparingar ska göras på kort tid. Under 2020 ska förvaltningen spara cirka 10 miljoner kronor. I och med besparingarna kommer en översyn av organisationen att göras.

 • Kompetensutvecklingsdag för personal i förskolan

  27 november 2019 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Tisdagen den 26 november deltog all personal i förskolan i en kompetensutvecklingsdag på temat Tydliggörande pedagogik.

 • Avtal med Swedish Film

  25 oktober 2019 | INREDAN, Barn & Utbildning

  Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat avtal för att visa ”spelfilm” i undervisningssammanhang

 • Personalinformation Budget 2020

  21 oktober 2019 | Barn & Utbildning

  Förvaltningschefen bjuder in till tre informationstillfällen om budgetläget för barn- och utbildningsnämnden den 21 och 22 oktober.

 • Avstängd chatt i O365/Teams på Barn & Utbildning

  18 oktober 2019 | Barn & Utbildning

  Chatten är avstängd i O365/Teams

Fler nyheter