Regler för e-post

Regler för e-post beslutades av kommunledningsgruppen 27 november 2019.

Digital kommunikation är viktig för invånarnas kontakter med kommunen såväl som för den
interna dialogen inom den kommunala organisationen. Utmärkande för den digitala
kommunikationen är att avsändaren som regel förväntar sig en näst intill omedelbar reaktion.
Uppmanas invånare och andra att ta kontakt med Tibro kommun via digitala meddelanden
ställs därför krav på att kommunen också har en snabb hantering av de frågor som
kanaliseras den vägen.

Så inleds reglerna, som har följande rubriker:

Personuppgifter, känsliga uppgifter och sekretess
Allmän handling
Radering av meddelande
Signatur
Tydlig ämnesrad
Språkbruk
Skriv/skicka inte i affekt
Bilagor och dela dokument/filer
Svara snabbt
E-post
Skype for Business och Teams
Messenger
SMS
E-tjänster
Kalender
Använd den digitala kalendern

Här kan du läsa Regler för e-post (PDF).

Som komplement till reglerna finns även rutiner där länkarna finns i menyn t.v.