Välkommen till KLK:s intranät

På kommunledningskontorets del av Inredan kommer du att hitta information som du behöver i ditt arbete. Sidorna nås från vilken dator som helst via adressen http://www.tibro.se/inredan/klk

De enheter som ingår i KLK är ekonomi, HR, integration, kansli, IT- och kommunikation och Tillväxt Tibro. Förvaltningschef är kommunchefen.