När någon begär ersättning för skador

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

När någon begär ersättning för skador som dom anser vi är ansvariga för så är det viktigt att hantera begäran på ett korrekt sätt. Den som tar emot begäran ska inte medge något ansvar utan endast ta emot begäran och informera om att skadan kommer att utredas.

Om det inkommer en begäran om skadestånd, någon vill att vi ska ersätta dom för skador som dom anser vi orsakat eller ansvarar för så ska begäran diarieföras hos den förvaltning vars verksamhet skadeanspråket riktas mot. Berörd enhetschef ansvarar för handläggningen av ärendet med stöd av kommunens försäkringssamordnare.

OBS! Det är mycket viktigt att den som tar emot en begäran om skadestånd varken muntligt eller skriftligt medger något ansvar eller uttrycker någon förhoppning om att skadeståndsanspråket kommer att accepteras. Vi meddelar endast att skadan kommer att utredas.

Har man utan ordentlig utredning accepterat ett skadeståndsansvar och kanske också ersatt en person, för att man bedömer att ersättningsbeloppet var så litet, så har man eventuellt även indirekt accepterat att skadeståndsansvar föreligger. Kommunen kan då komma att tvingas att utge ersättning för tillkommande krav.