Regler för inköp av telefoner

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

5 februari 2020 antog kommunledningsgruppen regler för inköp av telefoner.

Allmänt om telefoni
Kommunen har upphandlat inköp av telefoner och inköpen sker genom IT-supporten.
Ansvarig chef beställer telefon och telefonitillbehör genom Serviceportalen.
Beställningsbara telefonmodeller finns redovisade i Serviceportalen.

Beställning
Mobiltelefoner och tillbehör beställs av chef genom Serviceportalen där länk finns på Inredan under IT & telefoni.

Privat användning
Den som har mobiltelefon i tjänsten kan använda den privat med löneavdrag. På Inredan finns en blankett som ska användas.
Blanketten scannas och bifogas ärende skapat i Serviceportalen adresserat till lön. Löneavdraget uppgår till 100 kr/mån och medger telefoni inom EU/EES och obegränsat med SMS. Surfpotten uppgår till 20 GB/månad. Överskriden surfpott betalas privat.
Utanför EU/EES krävs försiktighet. Den som förorsakar merkostnader som uppstår vid användning av mobiltelefonen utanför EU/EES blir ersättningsansvarig.
Privat användning motiverar inte förändrad modell eller tillbehör.

Support
IT-supporten hjälper till om frågor uppstår kring tjänstemobiler.
Den som blir utan mobiltelefon kan låna en mobiltelefon genom IT- och kommunikationschefen i kommunhuset, Tibro.