Regler för inköp av telefoner

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

5 februari 2020 antog kommunledningsgruppen regler för inköp av telefoner.

Allmänt om telefoni
Kommunen har upphandlat inköp av telefoner och inköpen sker genom IT-supporten.
Ansvarig chef beställer telefon och telefonitillbehör genom Serviceportalen.
Beställningsbara telefonmodeller finns redovisade i Serviceportalen. Har du behov av annan modell är det en diskussion du för med din chef.

Beställning
Mobiltelefoner och tillbehör beställs av chef genom Serviceportalen där länk finns på Inredan under IT & telefoni.

Privat användning
Den som har mobiltelefon i tjänsten kan använda den privat med löneavdrag. På Inredan finns en blankett som ska användas.
Blanketten scannas och bifogas ärende skapat i Serviceportalen adresserat till lön. Löneavdraget uppgår till 100 kr/mån och medger telefoni inom EU/EES och obegränsat med SMS. Surfpotten uppgår till 20 GB/månad. Överskriden surfpott betalas privat.
Utanför EU/EES krävs försiktighet. Den som förorsakar merkostnader som uppstår vid användning av mobiltelefonen utanför EU/EES blir ersättningsansvarig.
Privat användning motiverar inte förändrad modell eller tillbehör.

Support
IT-supporten hjälper till om frågor uppstår kring tjänstemobiler.