Patientsäkerhetsberättelser

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska Tibro kommun som vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. I den beskrivs hur kommunen har arbetat med patientsäkerhet, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Patientsäkerhetsberättelse 2016