Framgångsrik rekrytering av sjuksköterskor

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

2 april 2024

Socialförvaltningen

Under en längre period har Tibro kommun haft svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster, vilket inneburit ökat beroende av bemanningsföretag. Men under vinterns rekryteringar har samtliga vakanser kunnat tillsättas. Inom loppet av två månader har åtta nya sjuksköterskor anställds. ”Vi kan nu ha två sjuksköterskor på varje äldreboende”, säger en nöjd Anna-Lena Broberg, enhetschef för kommunens sjuksköterskor.

Några av de nyrekryterade sjuksköterskorna kommer närmast från sjukhuset i Skövde, men de flesta kommer från tjänster i grannkommuner.  

Samtliga har arbetslivserfarenhet från yrket, vilket är en väldigt viktig aspekt, särskilt när det gäller att snabbt komma in i verksamheten, säger Anna-Lena och fortsätter: 

Kommunens sjuksköterskor är en fantastisk arbetsgrupp som består av oerhört lösningsfokuserad personal. De nyrekryterade har därför blivit en del av gruppen väldigt fort. Här finns en god kamratskap och det är en självklarhet att vi stöttar och hjälper varandra.  

Framgångsfaktorer

Att rekryteringen blev så lyckad tror Anna-Lena beror på två saker: 

Dels så erbjöd vi tillsvidareanställning för några av vakanserna som uppstått till följd av föräldraledighet. I vanliga fall brukar man ju bara erbjuda vikariat i sådana lägen. Och dels så vågar jag påstå att sjuksköterskeenheten i Tibro har fått ett väldigt gott rykte som verkar ha spridit sig. Att vi har en bra och trivsam arbetsgrupp har därför också bidragit till att fler sökt sig hit.

Hela gruppen består av totalt 21 medarbetare, plus timanställda pensionärer.  

Det är så tacksamt och värdefullt att vi har pensionerade sjuksköterskor som kan gå in och täcka tillfälliga vakanser som uppstår. De har en lång och gedigen yrkeserfarenhet och blir samtidigt bra mentorer för de yngre sjuksköterskorna. Jag är så nöjd med hela arbetsgruppen, avslutar Anna-Lena. 

Bilden

Enhetschef Anna-Lena Broberg i förgrunden längst till vänster, och bakom henne står de nyrekryterade sjuksköterskorna. Från vänster:
Josefin Forsgren, Gabriella Harrysson, Martin Severinkangas, Amanda Lund, Pernilla Lindbäck, Susanne Lundgren, Lyupka Bäckström och Ing-Marie Magnusson.