Att tänka på som chef

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Penna och blankett

Arbetsplatsen ska vara en trygg miljö fri från våld. Som arbetsgivare kan du hjälpa genom att upptäcka om en medarbetare är utsatt. Här finns stödmaterial till dig som chef.

Arbetsplatsen ska vara en trygg miljö fri från våld. Men det kan vara så att våldet följer med in på jobbet via mejl, telefon eller till och med besök. Våld i nära relationer kan påverka både arbetsförmågan och relationerna till kollegorna. Arbetsplatsen är en viktig arena för att förebygga och upptäcka våld.

Som arbetsgivare kan du hjälpa genom att upptäcka om en medarbetare är utsatt. Chefens roll är att fråga medarbetare vid indikation på att något inte står rätt till. Du ska agera på samma sätt som vid ett samtal vid tidiga tecken på ohälsa. Berätta vad du har lagt märke till, lyssna och visa omtanke.

  • Som chef behöver du ha en grundkunskap om ämnet.
  • Du behöver vara medveten om att det ofta är förenat med stor skam och rädsla att vara utsatt.
  • De flesta vill först inte berätta om sin situation men kanske kontaktar dig eller berättar vid ett senare tillfälle.
  • Du ska bemöta personen med omtanke och berätta att du vet var man kan få hjälp. Tänk ”låga trösklar” och så få kontakter som möjligt.
  • Du kan erbjuda dig att ringa det första samtalet till Utväg Skaraborg till exempel.
  • Du är alltid välkommen att rådgöra med HR-enheten/samordnare för våld i nära relationer inom socialförvaltningen/Rådgivningscentrum/Utväg Skaraborg/Kvinnohuset Tranan. 
  • Oftast är det en process som tar tid. Eftersom våldsutsatthet kan påverka både den fysiska och den psykiska hälsan, arbetsförmågan och hela arbetsgruppen kan olika insatser och aktiviteter behövas.

Socialtjänsten i medarbetarens hemkommun ansvarar för att ge hjälp om det efterfrågas.

Stödmaterial

APT-material
Checklista stöd för dig som chef 
Folder våld i nära relation