Utbildning

På vår utbildningssida hittar du länkar till Tibro kommuns digitala introduktion för nyanställda och till Kompetensforum, som är ett nationellt forum för lärande kopplat till digitalisering.

  • Kompetensforum för digital mognad

    Tibro kommun är medlem i ett nationellt kompetensforum för digital mognad i kommuner och regioner, som drivs av Adda i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att öka vår förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och stå bättre rustade för att hantera kompetensutmaningen, de ekonomiska förutsättningarna och skapa mervärde för invånarna.

  • Digital introduktion för dig som nyanställd

    Här hittar du länkar till Tibro kommuns digitala introduktion för dig som är nyanställd och till vår brandskyddsutbildning. Även du som redan är anställd kan ta del av den digitala introduktionen.