Att göra inköp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

När man gör inköp eller upphandlingar till kommunens verksamheter gäller särskilda regler.

Kommunens inköp styrs av LOU (Lag om Offentlig Upphandling) och så har kommunens politiker fastställt policy och riktlinjer som också påverkar hur inköpen ska hanteras. De följande sidorna beskriver konkret hur du ska göra i olika inköpssituationer. 

Köpa från ramavtal

Många av dom vanligaste inköpen kan göras enkelt genom att beställa från upphandlade ramavtal. Många av ramavtalen kan dessutom enkelt beställas via e-handel i Proceedo. Information om hur det går till och vem du vänder dig till finns på sidan Köpa från ramavtal.

Köpa något som inte finns på ramavtal

Ibland behöver man köpa något som inte kan beställas på ramavtal. Då måste det göras en upphandling. Inköpets värde avgör om det kan göras enkelt genom direktköp eller om en konkurrensutsatt direktupphandling behöver göras. Handledning för direktköp och direktupphandling finns på sidan Direktupphandling.

Köp för mer än 700 000 kr

Om inköpet bedöms kosta mer än 700 000 kr eller om du vill teckna ett avtal som har ett sammanlagt värde som är större än 700 000 kr inkl förlängningar och optioner så behöver oftast en annonserad upphandling genomföras. Kontakta Inköpssamordnaren för att få hjälp med en sådan upphandlingsprocess.