Rakeltelefoni

Rakeltelefoni

Tibro kommun har Rakeltelefoner för användning när mobil- och datanäten inte kan användas. Fyra av abonnemangen är aktiva, övriga åtta är beredskapsabonnemang som måste aktiveras hos MSB.

Telefonerna är levererade 2022 från Swedish Northcom AB, +4654670500. Modellen är Sepura SC21.

Leverantörens utbildningsfilm om Sepura SC21.

Snabbguide Sepura SC21 (PDF).

Kort om att kommunicera i Rakel (PDF) | Underlag till övningar i Rakeltelefoni (PDF)

Resurs för Rakeltelefoni: Anders Karlsson 0504-18506

Nationellt kommunikationssystem

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det är framtaget för myndigheter och organisationer av särskild betydelse för samhällets krisledning. Över 600 organisationer inom allmän ordning, säkerhet och hälsa använder systemet dagligen, till exempel polismyndigheten, akutsjukvård, räddningstjänsten och kusbevakningen. MSB skriver mycket om Rakel på sin hemsida.