Personalinformation

Lönefrågor Servicedesk lön 0500-498500
Personalfrågor HR-konsult Olivia Karlsson 0504-18102
IT-frågor Servicedesk IT 0500-49 85 01
Infomentor/Teams Ulrik Brandt Heedman 0504-18525
Medvind förskola Bodil Sandnes 0504-18163
Medvind skola Helena Larsson
Sara Shasivari
0504-18321
0504-18204

Övriga frågor skickas till bunadmin@tibro.se

 

Löneutbetalning:

Lön betalas ut den 27:e i varje månad. Inträffar den 27:e en helg sker utbetalning sista vardagen innan.
Swedbank Tibro sköter kommunens löneutbetalningar. Som nyanställd meddelar du din bank att du kommer få lön från Tibro Kommun via Swedbank Tibro. Lönespecifikationen skickas ej hem med post. Hittas på HR-portalen eller www.swedbank.se/edokument

Frånvaro Sjuk-och friskanmälan, VAB:

Meddela frånvaro första dagen du är hemma och första dagen när du är åter i arbete.
All frånvaro registreras av medarbetare i Medvind.

-Anställda i Förskola meddelar chef och arbetslag.

-Anställda i Skola meddelar arbetslag och administratör.

-Administratör meddelas via mail bunadmin@tibro.se

Sjukanmälan efter 7 dagar:

-Kontakta administrationen oavsett om du har fått läkarintyget.

-Administratör lägger in sjukfrånvaron som gäller from dag 8. 
 
-Lämna in läkarintyg till bunadmin@tibro.se eller skicka via post.  

-Här kan du läsa mer om vad som gäller vid sjukskrivning

Medvind:
(kommunens lönesystem)

- Guider finns på kommunens intranät Inredan. 

- Inloggning: Samma inloggning som nätverket.

- Medvindsupport: Servicedesk lön, tel nr.0500-498500

- All tid utöver din ordinarie tjänst/arbetstid ska vara sanktionerad av ansvarig chef innan den läggs in i Medvind.

- Extratid ges som regel i kompledighet. Ersättning i pengar endast efter överenskommelse med ansvarig chef.

- För att chef ska hinna godkänna avvikelser – ex mertid, semester ska sökas/läggas  i god tid i Medvind.

- Den sista dagen i varje månad ska du som anställd kontrollera så att alla avvikelser så som semester, sjuk och vab mm stämmer gällande månad. För att bekräfta att allt stämmer klarmarkerar du sedan månaden.

Klarmarkera innebär att du på heder och samvete har kontrollerat att din arbetstid är korrekt.

Ledigheter:

- Semester och kompledighet söks i Medvind Du som har fyllt 40 år har möjlighet att söka semester i timmar. Sommarsemester ska sökas innan 31/5.

- Tjänstledighet (ex föräldraledighet) ska ansökas 2 månader i förväg i Medvind.      

- Ea-dagar (närstående dödsfall, begravn.mm) söks i Medvind.

- Övrig tjänstledighet (ex föräldraledighet strödagar) söks i Medvind.

Pedagogiska måltider:

Du som dricker kaffe och te får ett löneavdrag på 30 kr/mån, dras 12 mån/år.

Du som äter pedagogisk lunch får ett löneavdrag på 300 kr/månad.
- Vid semesteranställning får man avdrag 11 mån/år.
- Vid ferietjänst avdrag 10 mån/år.

- Vid frånvaro på deltid eller del av månad görs ingen reducering av avdraget
- Vid hel frånvaro, t ex sjukfrånvaro hel kalendermånad, anmäler
  medarbetaren detta till central administration för reducering av avdraget
  bunadmin@tibro.se

Du anmäler pedagogisk lunch till administrationen med blankett som finns på Inredan.

Behov av specialkost:

Läkarintyg ska lämnas för pedagoger och andra vuxna som äter i berörd verksamhet. Kommunen tillgodoser begäran om specialkost på grund av etiska skäl i den mån det inte föranleder ökade kostnader eller organisatoriska svårigheter. Vid specialkost av etiska skäl kan därför vegetarisk kost erbjudas. Läkarintyg behöver i dessa fall inte lämnas. Blanketter finns på Inredan och lämnas till enhetens kök.

Kilometerersättning:

Läggs in i Medvind.